Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1722
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 7427
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 234
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 755
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 1988 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
KURTULUŞ SAVAŞI -4

Moskova`da Yusuf Kemal Bey başkanlığındaki TBMM Hükümeti temsilcileriyle Afganistan Temsilcisi arasında bir anlaşma imzası.

6 Mart 1921 Koçkiri ayaklanması (Bastırılışı 17 Haziran 1921)

11 Mart 1921 Doğu Cephesi`nde Batum`un Milli Kuvvetler tarafından alınışı.

Bekir Sami Bey`in Londra`da Fransız Başbakanı Briand ile anlaşma imzalaması. (TBMM tarafından kabul edilmemiştir)

12 Mart 1921 Londra Konferansı`nın sona erişi ve İtilaf Devletleri`nin barış önerisi.

Bekir Sami Bey`le İtalyan Dışişleri Bakanı Siforza arasında Londra`da anlaşma imzalanması (TBMM tarafından kabul edilmemiştir.)

14 Mart 1921 Doğu Cephesi`nde milli kuvvetlerin Ahılkelek`i ele geçirmesi.

15 Mart 1921 Talat Paşa`nın Berlin`de bir Ermeni tarafından şehit edilmesi.

16 Mart 1921 TBMM Hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında "Moskova Anlaşması"nın imzalanması.

17 - 18 Mart 1921 Gürcü Hükümeti`nin Batum`u terk etmesi ve Albay Kazım Bey`in Batum Mutasarrıfı olarak göreve başlaması.

23 Mart 1921 Yunan ordusunun Bursa ve Uşak cephesinden ileri harekata başlaması.

26 Mart 1921 Adapazarı ve Söğüt`ün Yunanlılar tarafından işgali.

27 Mart 1921 Yunanlıların İnönü mevzilerine taarruza başlaması.

Afyonkarahisar`ın Yunanlılar tarafından işgali.

28 Mart 1921 Batı Cephesinde Kanlısırt ve Metristepe mevzilerinin Yunanlıların eline geçmesi. Doğu Cephesi kuvvetlerinin Moskova Anlaşması gereğince Batum, Ahıska ve Ahılkelek`i boşaltması.

31 Mart 1921 Türk karşı taarruzu ve Yunanlıların geri çekilmeye başlaması.

1 Nisan 1921 İkinci İnönü Zafer

Mustafa Kemal Paşa`nın, İsmet Paşa`ya telgrafı:

"Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz. İstila altındaki bedbaht topraklarımızla beraber bütün vatan bugün en uzak köşelerine kadar zaferinizi kutluyor. Düşmanın istila hırsı, azim ve hamiyetinizin yalçın kayalarına başını çarparak paramparça oldu."

Çivril`in Yunanlılar tarafından işgali.

2 Nisan 1921 Boldavin`in Yunanlılar tarafından işgali.

7 - 8 Nisan 1921 Aslıhan bölgesinde Yunan kuvvetleriyle milli kuvvetler arasında Aslıhanlılar muharebesi. (3 gün sürmüş ve Yunanlıların çekilmesiyle sonuçlanmıştır.)

12 Nisan 1921 Mustafa Kemal Paşa`nın Yunan ordusunun Anadolu`daki mezalimine karşı "İnsanlık alemine beyannamesi"

13 Nisan 1921 Dumlupınar mevzilerinde Yunan kuvvetleriyle milli kuvvetler arasında çarpışmalar.

27 Nisan 1921 Mustafa Kemal Paşa`nın İnebolu`ya gelen şehzade Ömer Faruk Efendiye Anadolu`ya geçmesinin sakıncalı olacağını bildiren telgrafı.

28 Nisan 1921 İzmit`in, İngilizlerin ayrılışı üzerine Yunanlılar tarafından işgali.

3 Mayıs 1921 Güney ve Batı cephelerinin birleştirilerek İsmet Paşa`ya verilmesi. İstanbul`da gizli olarak kurulan "Müdafaa-i Milliye" teşkilatının Ankara Hükümeti tarafından resmen tanınması.

10 Mayıs 1921 TBMM`de "Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu"nun kuruluşu.(Birinci Grup)

11 Mayıs 1921 Mustafa Kemal Paşa`nın, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu`nun başına seçilmesi.

13 Mayıs 1921 İstanbul`da İtilaf Devletleri`nin üç yüksek komiserinin "Boğazların tarafsızlığı" hakkındaki kararı.

22 Mayıs 1921 Mustafa Kemal Paşa`nın Doğu cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa`ya telgrafı:

"Enver Paşa`nın karşınıza gelmesi veyahut isim ve kıyafet değiştirerek Anadolu`ya girme teşebbüsü varid-i hatırdır. Bölgenizde müessir tedbir alınması muvafık olur."

24 Mayıs 1921 İngiliz casusu Mustafa Sagir`in Ankara`da idamı.

25 Mayıs 1921 İtalyanların Marmaris`i boşaltmaları.

1 Haziran 1921 İtalyanların Antalya dolaylarını boşaltmaları.

9 Haziran 1921 Franklin Boullion başkanlığında bir Fransız heyetinin Ankara`ya gelişi.

12 Haziran 1921 Yunan Kralı Konstantin`in İzmir`e gelişi ve Anadolu`daki Yunan ordusuna bildirisi:

"Askerler! Vatanın sesi beni yeniden sizin komutanınız olmaya çağırdı. Elen ülküsü için çarpışıyoruz. İleri!"

21 Haziran 1921 Fransızların Zonguldak`ı boşaltmaları. (Zonguldak`ın kurtuluşu)

Adapazarı`nın Kuvayı Milliyeciler tarafından Yunanlıların elinden alınışı.(Adapazarı`nın Kurtuluşu).

28 Haziran 1921 Milli kuvvetlerin İzmit`e girişi. (İzmit`in Kurtuluşu)

4 Temmuz 1921 Karamürsel`in milli kuvvetler tarafından kurtuluşu.

5 Temmuz 1921 Menteşe Sancağı (Muğla) İtalyan işgalinden kurtuluşu.

10 Temmuz 1921 Yunan ordusunun genel taarruzu ve Kütahya.

Eskişehir savaşlarının başlaması.

Yunanlıların İnegöl`ü ikinci kez işgali .

Yunanlıların Yenice`yi işgali.

11 Temmuz 1921 Yunanlıların Köprühisar`ı işgali.

12 Temmuz 1921 Gediz`in Yunanlıların eline geçmesi.

13 Temmuz 1921 Afyonkarahisar`ın Yunanlılar tarafından ikinci kez işgal edilmesi.

Yunanlıların Pazaryeri`ni işgali,

Altıntaş`a Bilecik`e girişi.

14 Temmuz 1921 Tavşanlı`nın Yunanlılar tarafından işgali.

15 Temmuz 1921 Batı Cephesi`nde Yumruçal ve Nasuhçal muharebeleri ve 4. Tümen Komutanı Yarbay Nazım Beyin şehit oluşu.

Bozüyük`ün Yunanlılar tarafından işgali.

16 Temmuz 1921 Köprühisar`ın milli kuvvetler tarafından işgali.

17 Temmuz 1921 Kütahya, Emet, Simav (3.kez) Seyitgazi ve Demirci`nin (3 kez) Yunanlılar tarafından işgali.

18 Temmuz 1921 Mustafa Kemal Paşa`nın Batı Cephesi karargahında İsmet Paşa`ya talimatı:

"Orduyu, Eskişehir`in Kuzey ve Güneyinde topladıktan sonra, düşman ordusuyla araya büyük bir mesafe koymak lazımdır ki ordunun tanzim, tensik ve takviyesi mümkün olabilsin. Bunun için Sakarya gerisine kadar çekilmek caizdir."

19 Temmuz 1921 Yunanlıların Eskişehir yönünde ilerlemeleri ve akşam Eskişehir`i girişleri. (Eskişehir`in işgali)

Milli Kuvvetlerin Yalova`ya girişleri. (Yalova`nın kurtuluşu)

Yunan Kralı Konstantin`in Uşak`a gelişi.

20 Temmuz 1921 Batı Cephesi`nde Yunanlılarla Kanlıpınar(Sultaniye) ve Çamtepe muharebeleri.

21 Temmuz 1921 Batı Cephesi kuvvetlerinin Eskişehir doğusunda karşı taarruzu ve Yunanlılar tarafında karşı konulması. (Eskişehir muharebesi)

22 Temmuz 1921 Yunan Kralı Konstantin`in Eskişehir`e gelişi ve başkomutanlığı üzerine alışı.

23 Temmuz 1921 Batı Cephesi birliklerinin Sakarya`nın doğusuna doğru çekilme yürüyüşüne devam etmeleri.

TBMM`nin gizli oturumda icra vekiller heyeti reisi Fevzi Paşa`nın hükümet merkezinin Kayseri`ye taşınmasına ilişkin Heyet-i Vekile kararını bildiren demeci. (TBMM`de sert tartışmalar. Hatiplerin Ankara`nın savaşsız teslimini kabul etmemeleri. Ankara`nın savunulmasına ve ayrıca cephedeki durumu öğrenmek üzere bir heyet gönderilmesine ilişkin kararı)

Yunan Kralı Konstantin`in Kütahya`ya gelişi.

24 Temmuz 1921 Köprühisar ve Kavaklı`nın Yunanlılar tarafında işgali.

25 Temmuz 1921 Batı Cephesi`nde Türk Ordusu`nun geri çekilme yürüyüşünü tamamlayarak Sakarya nehrinin doğusuna çekilmesi.

Yunanlıların Yenişehir`i üçüncü kez işgali.

30 Temmuz 1921 TBMM gizli oturumunda, "Hükümet ve Meclisin mümkün olduğu kadar Ankara`da faaliyetine devamına, hakiki lüzum ve zaruret hasıl olduğu takdirde, yeni bir karar alınmasına ilişkin" önergenin kabulü.

1 Ağustos 1921 Franklin Boullion`un Paris`e dönüşü.

5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Paşa`ya geniş yetkiler ve üç aylık süreyle Başkomutanlık tevcih eden kanunun TBMM`de kabulü.

Fevzi Paşa`nın istifası üzerine Genelkurmay Başkanlığına seçilmesi.

Refet Paşa`nın Milli Müdafaa vekilliğine seçilmesi. (Dahiliye vekilliği de vekaleten üzerinde bırakılmıştır)

7 Ağustos 1921 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`nın "1-6 tekalif-i milliye emirleri"ni yayımlaması.

Sandıklı`nın Yunanlılar tarafından işgali.

Malta`dan dönen Fethi Bey`in Ankara`ya gelişi.

13 Ağustos 1921 Yunanlıların Sakarya`daki Türk mevzilerine doğru ileri harekata başlaması.

15 Ağustos 1921 Yunanlıların Sivrihisar`ı işgali.

Yunan Kralı Konstantin`in ordularına "Ankara`ya" emrini vermesi.

16 Ağustos 1921 İngiltere Başkanı Lloyd George`un Avam Kamarası`nda konuşması:

"Kemalist ayaklanmayı bastırmak için Anadolu içlerine kadar İngiliz askerleri gönderilemediğine göre, tek bir şık vardır. O da her iki tarafı sonuna kadar vuruşturmaktır."

20 Ağustos 1921 Bolvadin`in Yunanlılar tarafından işgali.

21 Ağustos 1921 Çay`ın Yunanlılar tarafından işgali.

23 Ağustos 1921 Yunan ordusunun taarruzu ve Sakarya Meydan Savaşı`nın başlaması.

26 Ağustos 1921 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`nın emri:

"Hatt-ı müdafaa yoktur. Sath-ı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz."

13 Eylül 1921 Sakarya Meydan Savaşı`nın sonuçlanması ve Yunan kuvvetlerinin Sakarya nehrinin doğusunda imhasıyla zaferin kazanılması

Fahrettin (Altay) ve Kazım (Özalp) Beylerin General rütbesine yükseltilmeleri.

14 Eylül 1921 Yunanlıları kovalayan Türk kuvvetlerinin Sakarya`nın batısına geçmesi

Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`nın "Genel seferberlik" ilanını bildiren emri.

18 Eylül 1921 Yunan kuvvetlerinin Eskişehir`e doğru çekilmeleri.

19 Eylül 1921 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`ya Müşir (Mareşal) rütbesi ve "Gazi" unvanının verilmesi.

24 Eylül 1921 Franklin Boullion`un Ankara`ya gelişiyle Türk - Fransız görüşmelerinin yeniden başlaması.

Bolvadin ve Çay`ın kurtuluşu.

26 Eylül 1921 Yunan Kralı Konstantin`in Atina`ya dönmek üzere Bursa`dan ayrılışı.

13 Ekim 1921 TBMM Hükümetiyle, Kafkas Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan) arasında "Kars antlaşması"nın imzalanması.

20 Ekim 1921 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Fransa Hükümet arasında, "Ankara İtilafnamesi"nin imzalanması.

23 Ekim 1921 İstanbul`da Ankara Hükümetinin siyasi temsilcisi Hamit Bey ile, İngilizler arasında Anadolu`daki İngiliz esirleriyle Malta`daki Türk esirlerinin değiştirilmesi hakkında anlaşma imzalanması.

31 Ekim 1921 Başkomutanlık süresinin 5 Kasım 1921`den başlayarak 3 ay daha uzatılması.

1 Kasım 1921 İnebolu`da 23 Ekim 1921 anlaşmasına göre Türklerle İngilizler arasında tutsak değişimi.

15 Kasım 1921 Malta`dan dönen Rauf Bey`in TBMM`ne katılışı.

17 Kasım 1921 Rauf Bey`in Nafıa Vekilliğine seçilişi

13 Aralık 1921 General Frunze başkanlığındaki Ukrayna heyetinin Ankara`ya gelişi.

24 Aralık 1921 Osmaniye`nin kurtuluşu.

TBMM`nin gizli oturumunda Veliaht Abdülmecit Efendinin Meclis Başkanlığına gönderdiği TBMM`ni tanıyan mektubun okunması.

25 Aralık 1921 Gaziantep`in kurtuluşu.

27 Aralık 1921 Tarsus`un kurtuluşu.


1922

2 Ocak 1922 Türkiye ile Ukrayna arasında Ankara`da "Dostluk Antlaşması" imzalanması.

3 Ocak 1922 Mersin`in kurtuluşu.

4 Ocak 1922 Dörtyol`un kurtuluşu.

5 Ocak 1922 Adana`nın kurtuluşu.

14 Ocak 1922 Kazım Paşa`nın (Özalp) Milli Müdafaa vekilliğine seçilmesi.

28 Ocak 1922 Sovyet elçisi Aralov`un Ankara`ya gelişi.

1 Şubat 1922 Gazi Mustafa Kemal Paşa`nın İngilizlerin Musul`daki siyasi faaliyetleri nedeniyle Milli Müdafaa Vekaleti`ne emri:

"Misak-ı Milli sınırları içinde kalan Musul`un kurtarılması amacıyla Revandiz bölgesine bir kısım kuvvet gönderilmesi."

4 Şubat 1922 Başkomutanlık Kanunu`nun TBMM`de ikinci kez üç ay daha uzatılması.

7 Şubat 1922 Hariciye vekili Yusuf Kenan Bey Başkanlığındaki heyetin Avrupa`ya gitmek üzere Ankara`dan hareketi.

6 Mart 1922 TBMM`nin gizli oturumlarında Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`nın askeri durum hakkında konuşması:

"Ordumuzun kararı taarruzdur. Fakat, bu taarruzu tehir ediyoruz. Sebebi hazırlığımızı tamamen ikmale biraz daha zaman lazımdır."

9 Mart 1922 Özdemir Bey`in Musul bölgesine takviye etmek üzere, Revandiz`e hareketi.

16 Mart 1922 İstanbul Hükümeti Hariciye Nazırı Ahmet Paşa ve Ankara Hükümeti Hariciye Vekili Yusuf Kemal Bey`in Londra`da Lord Kurzon ile ayrı ayrı görüşmesi.

22 Mart 1922 Paris`te toplanan İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının İstanbul - Ankara ve Yunan hükümetlerine mütareke önerisi.

24 Mart 1922 Mustafa Kemal Paşa`nın cepheden vekiller heyeti başkanlığına direktifi:

"Mütareke teklifini iyi telakki etmek lazımdır. Biz, yalnız onların teklif ettiği şartları kabul edemeyeceğimizden, mukabik şartları öne süreceğiz."

26 Mart 1922 Paris`te toplanan İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının, İstanbul - Ankara ve Atina hükümetlerine mütareke koşullarını içeren ikinci notası.

5 Nisan 1922 İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının, 22 Mart 1922 tarihli notasına, TBMM Hükümetinin cevabı:

"Mütareke ile birlikte Anadolu`nun boşaltılmasına başlanması ve dört ay içinde tamamlanması."

10 Nisan 1922 İtalya`da İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarının katılımıyla, "Cenova Konferansı" (9 Mayıs 1922`de son bulmuştur).

13 Nisan 1922 İtalyanların Söke bölgesini boşaltmaya karar vermeleri.

15 Nisan 1922 İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının TBMM Hükümetinin 5 Nisan 1922 tarihli notasına olumsuz cevapları.

21 Nisan 1922 İtalyanların Söke`yi boşaltması ve aynı gün Yunanlıların işgali.

22 Nisan 1922 TBMM Hükümetinin, İtilaf Devletleri Dışişleri bakanlarının 15 Nisan 1922 tarihli notasına cevabı ve İzmit`te bir barış konferansı toplanmasını önermesi.

6 Mayıs 1922 Mustafa Kemal Paşa`nın Başkomutanlığının 3 ay daha uzatılması.

3 Haziran 1922 Yunanlıların işgal ettikleri bölgelerde yaptıkları zulümlerin bütün dünya parlamentolarına bildirilmesi hakkında TBMM kararı.

4 Haziran 1922 Yunan Küçük Asya Ordusu Başkomutanlığına General Hacıanesti`nin getirilişi.

5 Temmuz 1922 Fethi Bey`in vekiller heyeti kararıyla, Avrupa`ya hareketi (Paris ve Londra`ya giderek bazı temaslarda bulunmuştur)

20 Temmuz 1922 Başkomutanlığın süresiz olarak Mustafa Kemal Paşa`nın üzerinde kalmasının TBMM`de kabulü.

21 Temmuz 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`nın cepheye gitmek üzere Ankara`dan ayrılışı

27 - 28 Temmuz 1922 Akşehir`e çağrılan ordu komutanlarına gece, Mustafa Kemal Paşa tarafından Büyük Taarruz Planı açıklanarak görüşmeler yapılması.

29 Temmuz 1922 Yunanistan`ın İtilaf Devletleri`ne "Milli Türk Hükümeti`ni barışa zorlayacak tek çarenin, İstanbul`un kendileri tarafından işgali olacağını" bildiren notası.

İtilaf Devletleri`nin Yunanistan`a İstanbul`u, işgal etmelerine izin vermeyeceklerini bildiren notası.

20 Temmuz 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`nın Akşehir`de Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile yapılacak taarruz hakkında görüşmesi.

6 Ağustos 1922 Batı cephesi komutanı İsmet Paşa`nın emrindeki ordulara gizli olarak "Taarruza Hazırlık" emrini vermesi.

17 Ağustos 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`nın gizli olarak otomobille Konya`ya hareketi.

20 Ağustos 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`nın Konya`dan Akşehir`e gelişi ve Cephe Komutanı İsmet Paşa`ya 26 Ağustos 1922 sabahı için taarruz emri vermesi.

22 Ağustos 1922 Anadolu`daki Yunanistan`ın Küçük Asya Ordusu komutanı Hacıanesti`nin görevden alınarak yerine Trikopis`in atanması. (Trikopis bu atamayı Türklere esir düştükten sonra, 3 Eylül 1922 günü Mustafa Kemal Paşa`dan öğrenmiştir.)

25 Ağustos 1922 Başkomutanlık, Genelkurmay ve Batı Cephesi karargahlarının Şuhut`tan savaşın yönetileceği Kocatepe`nin Güney Batısındaki çadırlı ordugaha nakledilmesi.

26 Ağustos 1922 Sabah saat 5:00`da topçu ateşiyle Türk Büyük Taarruzu`nun başlaması.

İznik`in kurtuluşu.

26 - 27 Ağustos 1922 Büyük Taarruz`dan sonra Yunan Ordusunun müstahkem mevzilerinin düşürülmesi ve düşmanın çekilmeye başlaması.

30 Ağustos 1922 Yunan ordusunun bütünüyle sarılması ve imha edilmesi sonucu.

31 Ağustos 1922 "Başkomutan Meydan Muharebesi" (Savaşı)`nın kazanılması

Kütahya`nın kurtuluşu.

Çivril`in kurtuluşu

Türk Ordusu`nun İzmir yönünde Yunan kuvvetlerini izlemesi

1 Eylül 1922 Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`nın Türk Ordusu`na beyannamesi:

"Bütün arkadaşlarımın Anadolu`da daha başka meydan muharebeleri verileceğini göz önüne alarak ilerlemesini ve herkesin fikri güçlerini, kahramanlık ve vatanseverlik kaynaklarını yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim. Ordular! İlk Hedefiniz Akdeniz`dir. İleri!"

Gediz ve Seyitgazi`nin kurtuluşu.

2 Eylül 1922 Eskişehir`in kurtuluşu

Yunan Ordusu Komutanı Trikopis ile II. Yunan Kolordusu Komutanı General Diyenis ve bazı yüksek rütbeli subayların esir alınışı.

Yunan Hükümeti`nin Türkiye ile mütareke yapılabilmesi için İngiltere`ye aracılık önerisi.

3 Eylül 1922 Emet, Tavşanlı, Esme, Sındırgı, Bigadiç`in kurtuluşu.

Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa`nın Müşir (Mareşal), Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa`nın Feril (Korgeneral) rütbesine yükselişi.

Selendi`nin kurtuluşu.

4 Eylül 1922 İcra vekilleri heyeti reisi Rauf Bey`in cephede bulunan Başkomutan Mustafa Kemal Paşa`ya İstanbul`daki İtilaf Temsilcilerinin mütareke isteği hakkında telgrafı.

Bozüyük, Söğüt, Demirci, Kula, Sarıgöl, Buldan`ın kurtuluşu.

5 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa`nın Vekiller Heyeti`nin 4 Eylül 1922 tarihli telgrafına cevabı:

"Anadolu`daki Yunan Ordusu kesin şekilde mağlup edilmiştir. Anadolu için herhangi bir görüşmeye gerek kalmamıştır. Mütareke ancak Trakya için söz konusu olabilir."

Nazilli, Simav, Salihli, Ödemiş, Alaşehir, Gördes, Pazaryeri`nin kurtuluşu.

6 Eylül 1922 Balıkesir, Gönen, Bilecik, Söke, İnegöl, Pazarcık, Tire, Bayındır, Akhisar, Ahmetli, Savaştepe`nin kurtuluşu

10 Temmuz 1920 günü, Meclis kürsüsüne örtülen siyah örtünün "Büyük Zafer" üzerine kaldırılması hakkında TBMM kararı

7 Eylül 1922 İtilaf Devletleri Temsilci üyelerinin Yunan Hükümeti adına Hamit Bey aracılığı ile Ankara Hükümeti`ne başvurmaları ve Anadolu`yu boşaltmak koşulu ile, Yunanistan`ın mütareke isteğini bildirmeleri.

Saruhanlı, Turgutlu ve Kuşadası`nın kurtuluşu.

Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa`nın Salihli`den, Sarıkamış`ta bulunan Doğu ve Diyarbakır`da bulunan Elcezire Cephesi Komutanlıklarına emri:

"Musul bölgesi de Misak-ı Milli sınırlarımız içinde olduğundan, gerekirse silahla kurtarılması için komutanlıklarınızca gereken hazırlıkların yapılması ve tasarruf edilebilecek kuvvetlerin hazırlanması."

8 Eylül 1922 Manisa ve Nil`in (Kemal Paşa) kurtuluşu.

9 Eylül 1922 Türk süvarilerinin İzmir`e girişi ve Kadifekale`ye Türk Bayrağının çekilmesi.

Mustafa Kemal Paşa`nın Nil`e (Kemal Paşa) gelişi ve geceyi burada geçirişi.

Seydiköy`ün kurtuluşu.

10 Eylül 1922 Büyük Zafer üzerine İstanbul Hükümeti`nin Mustafa Kemal Paşa`ya "Kumandan-ı besalet ünvanı" hitabıyla tebrik telgrafı.

11 Eylül 1922 Orhaneli`nin kurtuluşu.

İngilizlerin, Fransızların ve İtalyanların Çanakkale Boğazı`nın Anadolu yakasına asker göndermeleri.

12 Eylül 1922 İzmir`deki İngiliz Başkonsolosu Harry Lamb`ın Mustafa Kemal Paşa ve Ankara Hükümeti ile İngiltere arasındaki ilişkiler hakkında görüşmesi.

Gemlik`in kurtuluşu.

Milli kuvvetlerin Mudanya taarruzu.

Mudanya`ya giriş ve 2. Yunan Tümeni`ni esir oluşu.

Urla, Seferihisar ve Kırkağaç`ın kurtuluşu.

13 Eylül 1922 İzmir`de düşmanların sabotajı sonucu, Ermeni mahallesinde başlayan büyük yangın.

Karacabey ve Soma`nın kurtuluşu.

14 Eylül 1922 Bergama, Dikili ve Foça, Menemen`in kurtuluşu.

15 Eylül 1922 Balya, Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve Kirmesti`nin (Mustafa Kemal Paşa) kurtuluşu.

Llyod George`un, İtilaf Devletleri ve İngiliz dominyonlarını, Türklere karşı Boğazlar`ın müdafaasında birleşmeye çağırması (Fransızlar ve İtalyanlar bu çağrıya olumsuz tavır almışlardır).

16 Eylül 1922 Karaburun`un kurtuluşu.

17 Eylül 1922 Bandırma`nın kurtuluşu.

18 Eylül 1922 Erdek`in kurtuluşu.

Batı Anadolu`nun Yunan Ordusundan tümüyle temizlenmesi.

İtilaf Devletleri`nin İstanbul ve Boğazlar çevresindeki işgal bölgelerinin tarafsızlığına uyulması hakkında TBMM hükümetine notası.

Fransız Yüksek Komiseri General Pulle`nin İzmir`e gelişi ve Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi.

20 Eylül 1922 Boğazlara karşı girişilen Türk harekatını durdurmak ve barış konferansına zemin hazırlamak üzere Fransa - İngiltere ve İtalya temsilcilerinin Paris`te toplanmaları (bu toplantılar 23 Eylül 1922`ye kadar sürmüştür).

Çanakkale`deki Fransız ve İtalyan kuvvetlerinin geri çekilmesi.

Bayramiç`in kurtuluşu.

20 - 21 Eylül 1922 Ayvacık`ın kurtuluşu.

21 Eylül 1922 Kocaeli tarafsız bölgesindeki İngiliz askerlerinin bölgeyi boşaltarak İstanbul`a hareketi.

22 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa`nın İstanbul ve Boğazlar üzerine harekatı ile ilgili, Kazm Karabekir Paşa`ya telgrafı:

"Pek kuvvetli olmamıza rağmen, siyasette de pek hesaplı ve mutedil bulunuyoruz. Herhalde meseleyi siyasetle halletmeyi seçmeliyiz."

Ezine`nin kurtuluşu.

Milli kuvvetlerin Susurluk`a girişi.

Damat Ferit Paşa`nın İstanbul`dan Avrupa`ya kaçısı.

23 Eylül 1922 İtilaf Devletleri Dışişleri bakanların imzasıyla, Mustafa Kemal Paşa`ya "Askeri harekatın durdurulması ve bir barış konferansının toplanmasıyla ilgili" nota verilmesi.

Türk süvarilerinin Çanakkale`de tarafsız bölgeye girişleri.

Lapseki`nin kurtuluşu.

24 Eylül 1922 Türk Kuvvetlerinin Çanakkale`de "Tarafsız Bölge"yi işgali üzerine, İngiliz Birliklerinin daha dar bir mevziiye yerleşmek üzere geri çekilmeler.

Sovyet Hükümeti`nin İtilaf Devletleri`ne Boğazlar sorunuyla ilgili görüşlerini kapsayan notası.

26 Eylül 1922 General Harrington`un, Türk süvarilerinin Boğazlar üzerine hareketiyle ilgili olarak Türk Kuvvetlerinin tarafsız bölge dışına çekilmesi hakkında Mustafa Kemal Paşa`ya telgrafı.

27 Eylül 1922 Yunanistan`da çıkan askeri ihtilal sonucu, Kral Konstantin`in oğlu lehine tahttan ve Atina`dan ayrılışı.

29 Eylül 1922 Mustafa Kemal Paşa`nın İtilaf Devletleri Dışişleri Bakanlarının 23 Eylül 1922 tarihli notasını cevaplandırması (Cevabi Notada)

Mudanya Konferansı`nın kabul edildiği, açılışının 3 Ekim 1922 olmasının uygun olacağı, İsmet Paşa`nın delege atandığı ve konuşulacak hususlar bildirilmiştir.

3 Ekim 1922 Mudanya Konferansı`nın öğleden sonra başlaması (Konferansa Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa`nın başkanlığı altında, İngiltere delegesi general Harrington, Fransa delegesi Charpy, İtalya delegesi general Mombelli katılmışlardır).

6 Ekim 1922 Mustafa Kemal Paşa`nın İsmet Paşa`ya telgrafı:

"Trakya`nın TBMM Hükümetine iadesi kabul edilmediği takdirde 6 - 7 Ekim`de hemen İstanbul üzerinde harekata geçiniz."

9 Ekim 1922 Refet Paşa`nın (Bele) Ankara Hükümetince İstanbul temsilciliğine aynı zamanda Doğu Trakya`yı teslim almaya memur edilmesi.

11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi`nin imzalanması.

15 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi`nin yürürlüğe girmesi

17 Ekim 1922 Tevfik Paşa`nın Mustafa Kemal Paşa`ya telgrafı:

"Yakında toplanması gerekecek Barış Konferansı`na İstanbul ve Ankara delegelerinin birlikte katılmaları uygun olacaktır. Bu gaye ile önceden bir zatın görüşmek üzere İstanbul`a gönderilmesi."

18 Ekim 1922 Mustafa Kemal Paşa`nın Tevfik Paşa`ya cevabı:

"TBMM Ordularının kazandığı kesin zaferin tabii neticesi olmak üzere, vukuu yapın olan barış konferansında Türkiye Devleti, yalnız ve ancak TBMM Hükümeti tarafından temsil olunur."

19 Ekim 1922 Trakya`yı teslim almakla görevlendirilen Refet Paşa`nın İstanbul`a gelişi.

Yunan Kuvvetlerinin Mudanya Mütarekesi gereğince, Trakya`yı boşaltmaya başlamaları.

İngiltere`de Lloyd George kabinesinin istifası.

26 Ekim 1922 İsmet Paşa`nın Hariciye vekilliğine seçilmesi.

27 Ekim 1922 İtilaf Devletleri`nin TBMM Hükümetine, Lozan`da 13 Kasım 1922`de toplanacak barış konferansına temsilci gönderilmesi çağrısı (Aynı çağrı İstanbul Hükümeti`ne de yapımıştır.)

29 Ekim 1922 TBMM Hükümetinin İtilaf Devletleri`ne Lozan`daki konferans çağrısını kabul ettiğini bildirmesi

Tevfik Paşa`nın TBMM Başkanlığına "Lozan Barış Konferansı`na Bab-ı ali ve Ankara heyetlerinin bir arada iştirakinin uygun olacağını" bildiren telgrafı.

30 Ekim 1922 Osmanlı İmparatorluğu`nun tükenip bittiğine, yeni bir Türkiye Devletinin doğduğuna, Anayasa gereğince egemenlik haklarının millete ait olduğuna dair, Mustafa Kemal Paşa`nın da imzası bulunan önergenin TBMM`de görüşülmeye başlaması.

31 Ekim 1922 Müdafaa-i Hukuk grubunda "Milli hakimiyetin tahakkuku ve Lozan`a gidecek heyetler meselesinin görüşülmesi ve Mustafa Kemal Paşa`nın "Osmanlı saltanatının" lağvının zaruri olduğu" hakkında konuşması.

Doğu Trakya`nın Türk mülki memurlarına devir ve teslimi.

Çorlu`nun kurtuluşu.

1 Kasım 1922 Mustafa Kemal Paşa`nın TBMM`de konuşması:

"Millet mukadderatını doğrudan doğruya, eline aldı ve milli saltanat ve hakimiyetin bir şahısta değil, bütün fertleri tarafından seçilmiş vekillerden oluşan bir Meclis-i Ali`de temsil etti. İşte o meclis, Meclis-i Ali`nizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi`dir. Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi`dir."

Hilafet ve Saltanatın birbirinden ayrılarak saltanatın lağvı hakkında TBMM kararı.

2 Kasım 1922 Vize ve Demirköy`ün kurtuluşu.

4 Kasım 1922 İstanbul`da Tevfik Paşa kabinesinin istifası.

İstanbul`da TBMM Hükümeti yönetiminin başlamış olduğunun resmen açıklanması.

4 - 5 Kasım 1922 İstanbul`un yönetimine el konulduğuna ilişkin, Ankara Hükümeti kararı:

"TBMM Hükümeti, 4 Kasım 1922 öğle vaktinden itibaren İstanbul`un idaresine el koymuştur."

5 Kasım 1922 İsmet Paşa başkanlığında Türk delege heyetinin Ankara`dan ayrılması.

9 Kasım 1922 Babaeski`nin kurtuluşu.

10 Kasım 1922 Kırklareli`nin kurtuluşu.

Vahdettin`in Halife sıfatıyla İstanbul`da son Cuma selamlığı (Namazdan sonra Hamidiye Camisi`nin mahfelinde general Harrington ile bir görüşme yapmıştır).

13 Kasım 1922 Tekirdağ`ın kurtuluşu.

Saray`ın kurtuluşu.

İstanbul`da Vahdettin`in maiyetinden ve işbirlikçilerinden 140 kişinin İngiliz Yüksek Komiserliğine sığınması.

16 Kasım 1922 Vahdettin`in Halife-i Müslimin imzasıyla, işgal orduları başkomutanı Harrington`a sığınma mektubu:

"İstanbul`da hayatımı tehlikede gördüğümden, İngiltere devlet-i fahimesine iltica ve bir an evvel İstanbul`dan başka bir yere naklimi talep ederim efendim."

17 Kasım 1922 Vahdettin`in, Malaya adlı İngiliz savaş gemisiyle, İstanbul`dan Malta`ya kaçışı.

Mürefte`nin kurtuluşu.

18 Kasım 1922 TBMM kararıyla firar eden Vahdettin`in halifelikten hal`i ve yerine Abdülmecit Efendi`nin seçilmesi.

Uzunköprü ve Şarköy`ün kurtuluşu.

20 Kasım 1922 Lozan Konferansı`nın açılış töreni.

23 Kasım 1922 Enez`in kurtuluşu.

26 Kasım 1922 Çanakkale`nin kurtuluşu.

Gelibolu, Maydos ve Lalapaşa`nın kurtuluşu.

30 Kasım 1922 Doğu Trakya`nın tamamının teslimi işleminin bitirilmesi.


1923

4 Şubat 1923 Lozan Konferansı`nın iki ay süren görüşmelerinden sonra kesintiye uğraması.

1 Nisan 1923 TBMM`nin yeniden seçim kararı alması.

8 Nisan 1923 Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı, Mustafa Kemal Paşa`nın milletvekili seçimi dolayısıyla millete, "Dokuz Umde"yi içine alan beyannamesi.

16 Nisan 1923 TBMM`nin birinci dönem çalışmalarının sona ermesi.

23 Nisan 1923 4 Şubat 1923`te kesilen Lozan Konferansı`nın ikinci kez toplanması.

24 Temmuz 1923 Lozan Konferansı`nın sonu ve Lozan Antlaşması`nın imzalanması.


Düşmanım, düşmanlığından vazgeçinceye kadar, ben de onun amansız düşmanıyım.
Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK

 
                                                              Özkan BOSTANCIPaylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.