Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1832
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10218
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2053 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Okuyucularımıza Sunduğumuz Temel Bilgiler
TARİHİMİZDE İKİ KAHRAMAN ALAY
TARİHİMİZDE İKİ KAHRAMAN ALAY,

                             İKİ ŞEHİT KOMUTAN ..

 

 

Konu : M.M.

İlgi : İki Alay, ayni isimli İki Şehit Komutan ..

       - 57. Alay Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey,

       - 42. Alay Komutanı Binbaşı Hüseyin Avni (ALPARSLAN) Bey..

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yakın tarihimizde, 1.Dünya Savaşı esnasında Çanakkale Savaşında büyük kahramanlıklar gösteren iki Alay`ımızdan 57. Alay ve Şehit Komutanı Yarbay Hüseyin Avni Bey, tümü şehit olan Alay`ının  kahramanlıklarıyla, hem daha çok bilinen hem de resmi etkinliklerle anılan, Ulusumuzun Tarih Bilinci uyanışında yerini almış durumdadır. Ancak hem Çanakkale`de, hem İngiliz ve Araplara karşı Hicaz savaşında Medine savunmasında Fahrettin Paşa ile komutanı Ahmet Diriker Paşa ile mucizeler yaratan 42. Alay, Milli Mücadele esnasında Binbaşı Hüseyin Avni Bey(ALPARSLAN) komutasında gönüllülerce yeniden oluşturulmuş, Sakarya savaşında üstün kahramanlıklar göstermiş, Mangaldağı`nda ki göğüs göğüse çarpışmalarda askerlerinin büyük kısmıyla kendi de şehit olmuş, alaydan 84 kişi sağ kalabilmişti. 42. Alay şehitlerinin, Haymana Gökoğuz civarında projesi hazırlanan anıtının bir an önce yapılması, Giresun ve Tirebolu`da da daha fazla etkinliklerle anılması, şehitleri vefa ve saygıyla anmamız yanında Türk Ulusu`nun ihtiyacı olan Tarih bilinci açısından daönem taşımaktadır kanaatindeyim. (Topal) Osman Ağa, Binbaşı Hüseyin Avni Bey`in komutanlık yaptığı, 42. ve 47. Gönüllü Alayların tecrübeli askerlerinin yetiştiği, Çarlık Rus Orduları’nın durdu- rulduğu, Giresun, Tirebolu ilçesi, Körliman mevkinde Karadeniz’e dökülen Harşıt Çay’ı kıyısından her yıl Üniversiteli gençlerin öncülüğünde bir gençlik ve halk  yürüyüşü hatta Karadeniz Bölgesi katılımlı olarak yapılması anlamlı bir etkinlik olur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

42. ALAY`ın kısa Tarihçesi:

              

"1879`da Bağdat`ta kurulan 42. Piyade Alayı Bağdat, Basra, Kerbela, Kutül emare bölge- lerinde isyanlar bastırmış ve muhaberelere katılmıştır. 1912 Balkan Savaşında Yunanistan`da Struma Kolordusu’nun içerisinde Selanik bölgesini  savunma görevini   üstlenmiştir... ...  42. Alay 1915`te bu defa Çanakkale`de Kereviz dere muhaberelerinde; düşmanlarının bile büyük takdirlerine mahzar olacak ölçüde savaşarak Çanakkale zaferinin birinci derece kahramanları sırasına geçmiştir. Çanakkale`de dört taburlu olarak muharebe eden Alayın zayiatı; subay ve er olarak 991 şehit, 2486 yaralı ve 168 kayıptır. Alay Osmanlı ve Mecidiye  madalyaları ile taltif edilmiştir.

 

1916 yılında Alay Hicaz cephesine 12. Kolordu emrinde olarak Suudi Arabistan`da görevlendirilmiş ve iki yıl Arabistan`ın cehennemi güneşi altında susuz ve gıdasız Mekke ve Medine bölgelerinde muharebelere katılmıştır. İngiliz ve Araplara karşı Medine`yi yoksulluk içerisinde, insan gücünün üzerinde bir direnç ve cesaretle savunan  42. Alaya, `Medine Muhafızları`   unvanı verilmiştir. Çok kanlı geçen muharebelerde Alay Komutanı düşmanın eline geçmesin diye Alay Sancağını yaktırmıştır. Muharebelerin devamı sırasında Alay komutanı dahil bütün subaylar şehit olmuş, geriye 156 er kalmıştır. Alay 1.derece altın savaş ve üstün cesaret madalyaları ile taltif edilmiştir." (1)    

 

İşte, 15. Kafkas Tümenine bağlı olarak (Tirebolulu) Binbaşı Hüseyin Avni ALPARSLAN`ın komutasında, gönüllü askerlerce yeniden kurulan 42. Alayın geçmişi...  42. Gönüllü  Alay, pontuscu ayaklanmaları bastırmada hele ki Sakarya Savaşında  büyük kahramanlıklar göstermiş, Ankara`ya yönelen Yunan ordusunu göğüs göğüse savaşarak, askerlerinin büyük kısmını ve komutanını Şehit  vererek durdurmuştur.

               

Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı belgelerinde 42inci Alaya ait bölüm  aynen şöyledir; "Yüksek alınlı, yüksek şerefli, kahraman 42nci Piyade Alayı daima askerlik tarihinin  birincisidir.Ve bu Alay ebediyen iftihar edilecek tarihi bir şöhrete sahiptir."  (1)   

                                                                                                               

42. GÖNÜLLÜ (GİRESUN) ALAYI`NIN KOMUTANI

 

Binbaşı Hüseyin Avni ALPARSLANSakarya Savaşı’nın o kritik saatlerinde, Başkomutan Mustafa KEMAL, "Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün Vatandır" emrini verip, emir cephedeki Subaylara ulaşınca o saatlerde, en şiddetli çatışmaların olduğu, Mangaltepe Gökgöz mevkinde, Subaylarına  o da şu emri  vermiştir : "İzinsiz ve emirsiz çekilen her asker idam edilecektir. Bu savaş böyle bir savaş olacak. Çünkü bu savaş fetih yağma savaşı değil, Vatan Savaşı. Hiç bir hatayı affetmeye hakkımız olmadığı bir savaş. Komutanlarımız izin vermedikçe geri çekilmeyeceğiz, öleceğiz. Askere örnek olacağız. Çocuklarımıza para pul mal mülk değil, Milleti için Şehit yada Gazi olmuş namuslu bir askerin çocukları olmanın şerefini bırakacağız.

42. Alay Komutanı Sakarya Şehidi Binbaşı Hüseyin Avni ALPARSLAN

 

-------------------------------------------------------------------------------

HÜSEYİN AVNİ ALPARSLAN KİMDİR?

Hüseyin Avni Bey, 1876 yılında Tirebolu’da Cintaşı mahallesinde doğdu. Babası Hüseyin Yazıcıoğullarından Hoca Emin Efendi’dir. Köseoğlu lakabıyla da anılır. Amasya Suluovalı olan Emin Efendi, 1840 yılında doğmuş, Tirebolu’da mahalle mektebinde hocalık yapmıştır. Tirebolulu Yanıkömeroğlu Mehmet Kaptan’ın kızı Kadın hanımla evliliğinden Hüseyin Avni Bey, Hayriye ve Fevgiye isimli üç çocuğu olmuştur. Hüseyin Avni Bey ilk mektebi ve Rüştiyeyi Tirebolu’da okudu. 5 yıllık idadi(lise) öğrenimini Trabzon’da yaptı. Subay olmak istiyordu. 1898 yılında İstanbul Pangaltı Mekteb-i Harbiyesi’ni kazandı. Hüseyin Avni Bey,  Selanikli Başyazıcı ailesinden Rıza Ağa’nın kızı Huriye Hanımla evlendi. Çocuğu yoktur. 1901 de Teğmen olarak mezun oldu. Balkanlarda eşkıya takibi yaptı.1904’de Selanik’de Jandarma Zabitan Mektebi tedrisatına devam ederek, Manastır Jandarma Alayı 5.Tabur Grenebe Bölük komutanı oldu. Bulgar eşkiyası takip ve bastırmada başarılar kazandı. İttihat ve Terakki’nin 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için oluşturduğu Hareket Ordusuna gönüllü katılarak, öncü kuvvetlerinde yer aldı. Hüseyin Avni Bey’in Hareket Ordusuyla ayaklanmanın bastırılmasında başarılı görevler yaptığı anlaşılmaktadır. Çünkü tekrar Jandarma sınıfına geçmiştir. Hareket Ordusu ile Selanik  ’ten İstanbul’a gelen Hüseyin Avni Bey, Nisan 1909’da Kasımpaşa Jandarma Bölük Kumanda’nı oldu. ...  Buradan Mart 1910 tarihinde İzmit(Kocaeli) Jandarma Bölük Komutanlığı’na tayin edildi. 29 Ocak 1912 tarihinde Harbiye Nezareti Harita Komisyonu’na rütbesiyle atandı(K.KK.`daki  şahsi Dosyasından ..). Daha sonra Balkan Savaşında başarılı görevler yaptı.

 

1.Dünya Savaşı`nda Doğu Cephesi`nde savaştı. Bahattin Şakir`in Teşkilat-ı Mahsusası`na milis, gönüllü birlikler oluşturdu, Erzurum, Artvin, Bayburt yörelerinde, Çoruh Müfrezesi`nde Ruslara karşı savaştı. Türk Yurdu dergisinde ve yerel gazetelerde Türklük hakkında ve milli mücadele konusunda heyecanlı yazılar yazdı. Rus Ordularının durdurulduğu Harşıt cephesinde,  Alay Komutanı olarak savaştı. Milli Mücadele`de, Giresun Askerlik Şube ve Mevki Komutanı olarak, Osman Ağa ile birlikte  "Alparslan Grubunu", devamen 42. ve 47. Alayların oluşmasını sağladı. Pontus ayaklanmasının bastırılması ve Sakarya Savaşında büyük yararlıklar gösterdi. 30 Ağustos 1922`de Sakarya`da, en önde savaşırken Mangaltepe, Gökoğuz mevkiinde Şehit oldu. 

                        

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

57. ALAY .. 

 

25 Nisan 2008, 57. Alay Yürüyüşü Gelibolu/ÇANAKKALE

 

Her yıl 25 Nisan 1915 tarihinde; 18 Mart 1915 de deniz yolu ile Çanakkale`nin geçilemeyeceini kesin olarak anlayan İtilaf Devletleri`nin 25 Nisan 1915 tarihinde başlattıkları Anzak çıkarmasına karşı 57. Alay`ımızın tamamının şehit düşerek karşı koyuş gününü, en az Avustralya ve Yeni Zelanda`dan gelerek ananlar kadar sahiplendiğimizi gösterdiğimiz, 57 Alay Yürüyüşü yapılmaktadır. Bu yıl da Genel Kurmay Başkanlığı, Ulusal Öğrenci Temsilciler Kurulu ve Türk Dil Tarih Kültür Birliği tarafından düzenlenen bu kutlu yürüyüş ve anmaya katılmak için bize ulaşmanız yeterlidir.  25 Nisan 2008 tarihinde gerçek- leştirilecek bu yürüyüşe bütün üniversite gençliği davetlidir. Anzakların dünya- nın öbür ucundan gelip Çanakkale’de kaybettikleri vatandaşlarını andıkları bu günde bizim de bu günde orada bulunmak Çanakkale şehitlerine olan bir borcumuzdur(2).

                                    

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

 

1. DÜNYA SAVAŞI`NDA ANADOLU İÇLERİNE KADAR İLERLEYEN ÇARLIK RUS ORDULARI DA KARADENİZ`DE HARŞIT ÇAY`I BOYLARINDA  DURDURULMUŞTUR ..

 

42. (GÖNÜLLÜ) ALAY VE ŞEHİT BİNBAŞI HÜSEYİN AVNİ ALPARSLAN İÇİNDE KARADENİZ BÖLGESİ KAPSAMINDA ETKİNLİKLER YAPALIM ..

 

HER YIL HARŞIT ÇAY’I KYISINDA GENÇLERİMİZLE TOPLANIP, TÜRK BAYRAKLARIYLA YÜRÜYELİM ..

 

TARİH BİLİNCİNİ, KUVA-YI MİLLİYE RUHU’NU EL ELE VEREREK HALKIMIZA VE GENÇLERİMİZE YENİDEN KAZANDIRALIM ..

 

  57. ALAY HER YERDE..  42. ALAY  HER YERDE..  

                                                                 HER  YERDE..

 

                                                                                                  

                                                                                      M.KÖSE..

                                                      

                                                    11.04.2008/SAMSUN- GİRESUN..

 

 

 YARARLANILAN KAYNAKLAR:

 

(1) Unutulanlar Dışında Yeni Bir şey yok. Osman PAMUKOĞLU( 42. Alay`ın son komutanı) 2004 Harmoni Yay.

(2) TDTKB  Sitesi ..     

 Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.