Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1820
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 8742
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 235
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 754
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2010 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
TEKEL İŞÇİLERİNE AĞIR SALDIRILAR DEVAM EDİYOR.-Dr.REŞAT DOĞRU-

 

TEKEL İŞÇİLERİNE AĞIR SALDIRILAR DEVAM EDİYOR

 

Tokat Milletvekili Dr. Reşat DOĞRU, Tütün İşçileri ile milletvekillerine yapılan saldırıyı kınadı. Dr. DOĞRU açıklamalarını şöyle sürdürdü:

 

Sigara Fabrikalarının Yabancılara satılmasıyla Yaprak Tütün İşletme Müdürlüğüne aktarılan işçilerin, Ankara’da haklarını ararken başlarına gelmedik kalmadı.

 

Emniyet Müdürlüğüne ait polisler, İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda işçilere orantısız güç kullanarak meydanda toplanan işçileri su ve biber gazı ile dağıtmaya çalıştılar.

 

İşçilere yapılan bu saldırıdan MHP ve CHP milletvekilleri de nasiplerini aldılar. MHP İstanbul Milletvekili Ümit Şafak, Tokat Milletvekili Reşat Doğru, Aydın Milletvekili Recep Taner, Manisa Milletvekili Mustafa Enöz ve Mersin Milletvekili Arif Akkuş da su ve biber gazından kurtulamadılar.

 

Emniyet mensuplarının bu saldırıları doğru değildir. Bu işçiler özlük hakları ile evlerine ekmek götürmenin mücadelesini veriyorlar. Karda, soğukta, ağır kış şartlarında Tokat’tan, Diyarbakır’dan, Bitlis’ten, Siirt’ten, Batman’dan, İzmir’den, Samsun’dan, Aydın’dan, Hatay’dan, Trabzon’dan, Manisa’dan çocuklarının ekmek parası için Ankara’ya, AKP Genel Merkezine geldiler. Bu insanlar Diğer özelleştirmelerde uygulanan yöntemlerin kendilerine de yapılmasını istiyorlar. Haklı mücadelelerine destek için, milletvekilleri de temsilcileri olarak, onların yanında bulunuyorlar.

 

Emniyet güçlerinin gözleri o kadar dönmüş ki “ iktidar nasıl emir vermişse “  milletvekili bile demeden saldırıyorlar. Milletvekillerine yapılan saldırılar da işçilere yapılanlar gibi doğru değildir. Milletvekilleri temsil ettikleri insanların dertlerini dinlemesinler mi? Onların haklı mücadelelerinde yanlarında olmasınlar mı? Bu nasıl bir demokrasi anlayışıdır. Bu yapılanların insan haklarıyla bağdaşır hiçbir yanı yoktur.

 

Biber gazı sıkılan işçiler can havliyle kendilerini Sıhhıye meydanındaki havuza atarak kurtarmaya çalışırken soğuktan titrediler. Hasta oldular. İnsan olanın bundan rahatsızlık duyması, tepki göstermesi gerekmez mi?

 

 

 

Gece gündüz demeden yıllarca bu ülkeye hizmet veren işçilerimiz ile onların temsilcilerine yapılanlar PKK’lılara bile yapılmamıştır. İşte AKP iktidarının ülkesine hizmet edene verdiği değer budur. Bu saldırının sorumluları bulunup adalet önüne çıkarılmalı ve teşhir edilmelidir.

 

İççilerimize yapılan bu haksız saldırıyı şiddetle kınıyor, İçişleri Bakanı’nı istifaya davet ediyor, hükümeti göreve çağırıyorum dedi.

 

 

 

 

 

TOKAT MİLLETVEKİLİ DR. REŞAT DOĞRU’NUN

14.12.2009 BASIN AÇIKLAMA METNİ

 

TEKEL İŞÇİLERİ MAĞDUR EDİLİYOR

 

           Tekel sigara fabrikaları, özelleştirme idaresince BAT isimli yabancı menşeli, bir şirkete değerinin çok altında satıldı. Satış esnasında, AKP Hükümeti, tütün üretimi devam edecek fabrikalar kapanmayacak diyordu. Ancak durum böyle söylendiği gibi olmadı. Sigara fabrikaları yerel seçimlerin geçmesi ile beraber, birer birer kapatılmaya başladı.    

         

 Tekel işçilerinin, farikaların satılması esnasında, bir kısmı emekliliğe tabi tutulurken bir kısmı da bölgelerdeki, yaprak tütün işletme müdürlükleri bünyesine aktarıldı. Ancak özelleştirmeden, bölge çiftçisi, esnaflar, çalışan işçiler, mağdur olabilir, fabrikalar kapanabilir, sonun dada, yaprak tütün işletmeleri de, kapanabilir demiştik.

 

 Geldiğimiz durum maalesef bu olmuştur. Geçtiğimiz günlerde Başbakanlığın aldığı karar doğrultusunda 56 adat yaprak tütün işletme müdürlüğü kapatılıyor. Buralarda çalışan bütün işçiler, 4 –C statülü işçi kapsamına alınıyor.

 

 Bu 4-C kapsamı işçilerin istemediği, kabul etmediği bir durumdur.4-C kapsamında, yeterli bir iş güvencesi yoktur. Haklı olarak, bu statüye geçmeyi kabul etmeyip, topluca tepki gösteriyorlar.

 

           Bu insanların sesini duyup mağdur etmeyelim. 25 yıllık geçmişleri olan, yaprak tütün işletmeleri yaşasın, çiftçi tütün ekimine, devam etsin. Buralarda çalışan insanlar, kar, kış demeden, her türlü zorluklara göğüs gererek, çalıştılar, emek verdiler.

   

           Yaprak tütün işçileri, haklı olarak, bu duruma tepki gösterip topluca eylem kararı almışlar. Ankara ya geliyorlar. Salı günü, eylem yapacaklarını söylüyorlar. Bu mağdur olan işçilerimizin, eylem kararını iyi takip edip, onlara sahip çıkıp, desteklememiz lazımdır. İşçilerimiz ekmeklerinin derdindedirler. Bu işçilerin, ekmeklerine sahip çıktıklarını, AKP iktidarı görmelidir.

   

Bu insanlar 2005 yılından itibaren önce özelleştirme korkusunda oldular. Sonra, işyerleri satılınca, 4-C kapsamına girme sıkıntısı yaşadılar. Kendileri ile beraber, aileleri, çocukları, bakmakla yükümlü oldukları insanların, psikolojileri bozuldu.

  

Bu insanlara da, diğer özelleştirilen kurumlarda yapıldığı gibi, devlet memurluğu statüsüne alıp, başka kurumlara aktaralım. Bunu yapmazsak, 12 bin aile mağdur olacaktır.

  

İşsizliğin çığ gibi artığı, çiftçilerin ürünlerinin para yapmadığı, icralarla karşı karşıya kaldığı, iş adamlarının işlerini kaybederek intihar ettikleri ortamları yaşıyoruz.

 

Bu ağır ekonomik ortamda hükümet çeşitli açılımlarla, asıl ekonomik krizi görmemezlikten gelerek, gündem değiştiriyor.

          

Gerçek reel gündeme gelip, insanlarımızın birlik ve beraberliğini bozmadan, aş ve iş temin edelim. İnsanlarımıza sahip çıkalım. Yoksa vakit çok geç olacak.

           

Yapılanları satmak, dağıtmak yerine yeni üretim ve istihdam alanları yaratalım. 14.12.2009                                                                                    

 

                                                                                         

 

                                                                                           Dr. Reşat DOĞRU

                                                                                           Tokat Milletvekili
 
 

TEKEL İŞÇİLERİ AKP ÖNÜNDE PERİŞAN OLDU

 

Bütçe görüşmeleri esnasında Başbakanlık Bütçesi görüşülürken Başbakan Yardımcısı Devlet Bakanı Cemil Çiçek ve Devlet Bakanı Selma Kavaf’a Yaprak Tütün İşçilerinin durumu ile ilgili soru sorulmasına rağmen cevap verilmemiştir.

 

Sayın DOĞRU sorusunda, işçilerin soğukta, karda, AKP Genel Merkezi önünde hasta olma pahasına beklemelerine rağmen kendilerine cevap verilmemesinin sebebini anlayamadığını ifade etti. Bu işçiler sadece özlük haklarını istiyorlar dedi.

 

Hükümetin cevap vermemesi üzerine 20 milletvekili arkadaşı ile beraber Meclis Araştırma Önergesi hazırlayıp, Meclis Başkanlığına sundu. Reşat DOĞRU Araştırma Önergesinde şu konuları dile getirdi.

 

Ülkemize en büyük katma değeri sağlayan kuruluşlardan biri olan Sigara Fabrikaları hepimizin bildiği üzere özelleştirme adı altında satılarak faaliyetleri durdurulmuştur.

 

Şimdi de Sigara Fabrikası işçilerimiz 4/C kapsamına alınıp Yaprak Tütün İşletmelerine geçirilerek yeni bir mağduriyetin temeli atılmıştır. Bunca yıldır hizmet veren, ülkemize ekonomik girdi sağlayan bu insanlarımız maalesef hak ettiklerinin karşılığını alamamışlardır.

 

Kurumlar özelleştiriliyor. Devlet 657 ye tabi personeli yatay geçiş hakkı tanıyarak mağduriyetten kurtarıyor. Aynı şartlarda çalışan SSK ya tabi personele yatay geçiş hakkı olmadığından bu çalışanlar mağdur ediliyor. Devlet buradaki mağduriyetin farkına varıp, 657 4/c kapsamında tekrar kamuda iş veriyor ancak bu sefer ücret ve sosyal haklarda ayrımcılığa uğruyorlar. Oysa bu çalışanlar zamanında mağdur edilmiş, bu şekilde çalıştırılmaları da iş barışını bozmuştur.

 

Bu kadar ücret azlığı yanında birde eşit işe eşit ücret uygulaması çıkmıştır. 657 4/C çalışanları hariç komple çalışanlara seyyanen iyileştirme yapılmıştır. Burada da 4/C çalışanları mağdur edilmiş, onlara her hangi bir iyileştirme yapılmamıştır. 4/C`liler kader mahkûmu gibi açlık sınırının altında bir ücrete mahkûm edilmişler; mağdurlar içinde mağdurlar yaratılmış, 4/C’ liler arasında bile ayrımcılık yapılmıştır.

 

Bu insanlar devletine inanarak, güvenerek gece gündüz demeden çalışmışlar, alın teri akıtmışlardır. Aldıkları ücretle aile geçimi yapılamamaktadır. Geçimlerini sağlayabilmek için ya birikimlerini eritiyor ya da borçlanmak suretiyle yaşamlarını idame ettiriyorlar. Bu hayat mücadelesi karşısında aile reisi aldığı ücretle aciz ve yoksul duruma düşme durumundan kurtulamıyor. İşte bu yüzden kredi kartlarına, ya da tüketici kredilerine başvuruyorlar. Bunun sonucunda sosyal patlamalar kaçınılmaz olacaktır.

 

Bu arada ülke genelinde Yaprak Tütün İşletmelerinin de kapatılacağı yönünde Özelleştirme Yüksek Kurulu karar almış bulunmaktadır. İleride bu durum gerçekleştiği takdirde yine buralarda çalışan işçilerimiz mağdur olacak, işlerini kaybetme durumuyla karşı karşıya kalacaklardır.

 

İşçilerimizin bu durumu ve bunca yıldır ülkemize ve halkımıza yapmış oldukları ekonomik katkı göz önüne alındığında, onların da normal yaşam standardına kavuşturulması ve özlük haklarının iyileştirilmesi gerekmektedir dedi.Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.