Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1802
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 8301
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 234
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 752
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2002 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
İŞ İLANLARI

Diyanet İşleri Başkanlığı,

2 bin 100 personel alacak

   Diyanet İşleri Açılan kontenjanların üç katı kadar adaya uygulayacağı sözlü sınavla 150 Kur`an Kursu Öğreticisi, 1500 imam hatip, 400 müezzin kayyım alacak. Lisans mezunları için 2010 KPSS puanı, önlisans ve ortaöğretim mezunları için ise 2008 KPSS sınav puanları kullanılacak.
 
   DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN
   633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 6002 sayılı kanunla değişik 10 uncu maddesinin 5. fıkrası ile aynı Kanuna 6002 sayılı kanunun 20 nci maddesi ile eklenen geçici 14 üncü maddesi uyarınca; Diyanet İşleri Başkanlığına ait boş kadrolardan aşağıda Sınıfı, Unvanı, Tahsil Durumları, kadro derecesi ve adedi belirtilen toplam 2100 kadroya KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar arasından Başkanlıkça yapılacak sözlü-uygulamalı sınav sonucu başarı sırasına göre açıktan atama yapılacaktır.

 
   A-Açıktan Atama Yapılacak Kadroların Sınıf, Unvan ve Tahsil Durumlarına Göre Dağılımı:
 
SINIFI ÜNVANI KPSS Tahsil Durumu KONTENJAN GRUBU KADRO DERECESİ ADEDİ
D.H. K.K.Öğreticisi Lisans düzeyinde Dini Yüksek Öğrenim 1 5 - 9 70
İlahiyat Önlisans 2 8 - 10 25
İ.H.L. + Diğer Lisans 3 5 - 9 10
İ.H.L. + Diğer ÖnLisans 4 8 - 10 10
İ.H.L. + Hafız (Hafızlık Belgesine Sahip) 5 8 - 11 25
İ.H.L 6 9 - 12 10
D.H. İmam-Hatip Lisans düzeyinde Dini Yüksek Öğrenim 1 5 - 9 75
İlahiyat Önlisans 2 8 - 10 500
İ.H.L. + Diğer Lisans 3 5 - 9 60
İ.H.L. + Diğer ÖnLisans 4 8 - 10 60
İ.H.L. + Hafız (Hafızlık Belgesine Sahip) 5 8 - 11 600
İ.H.Lisesi 6 9 - 12 255
D.H. Müezzin-Kayyım İ.H.Lisesi 1 8 - 11 125
Hafızlık belgesine sahip lise/dengi okul mezunu 2 9 - 12 275
GENEL TOPLAM 2100
 
   B-Sınava katılmak isteyen adaylarda aranan şartlar:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
2. Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili yönetmeliklerinde ön görülen din hizmetleri sınıfında çalışan personel için aranan ”Ortak Nitelik” şartını taşımak.
3. Müracaat ettiği ünvanla ilgili ve geçerlilik süresi olan yeterliğe sahip olmak,
4. İmam-hatip ve müezzin-kayyımlık için erkek olmak, Kur’an kursu öğreticiliği için bayan olmak.
5. Lisans mezunları için 2010 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP3 puanından en az 50 puan almış olmak,
6. Ön lisans mezunları için 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP93 puanından en az 50 puan almış olmak.
7. Ortaöğretim mezunları için 2008 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP94 puanından en az 50 puan almış olmak.
8. Kur’an kursu öğreticiliği ve imam-hatiplik için en az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
9. Müezzin-kayyımlık için en az imam-hatip lisesi mezunu veya hafızlık belgesine sahip en az lise/dengi okul mezunu olmak.
 
   C-Başvuru şekli ve diğer hususlar:
1. Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 02.08.2010 tarihinden 23.08.2010 tarihi mesai saati bitimine kadar http://personelweb.diyanet.gov.tr/E_Alim/VekilToSozlesmeli/AdayBasvuru/SozEKilavuz.aspx adresindeki şartları okuyup, sayfanın altındaki "duyuru ve şartları okudum okudum" linkini tıklayıp açılacak olan Personel Alımı E-Başvuru adresi üzerinden müracaatlarını yapacaklar ve herhangi bir il müftülüğüne istenen belgelerle birlikte şahsen müracaat edeceklerdir.
2. İl Müftülüklerinde konuyla ilgili yetkilendirilmiş memurlar Başkanlığımız web sayfasında yazılı olan programa girerek adayın girdiği bilgiler ile verdiği belgelerdeki bilgileri kontrol edeceklerdir.
3. Web programındaki Müftülük Onayı(aktivasyon) işleminin ardından aday başvuru formundan iki nüsha yazdırıp, müftülük gelen evrak defterine kaydını yapacak, formun her iki nüshası, yetkili memur ve müracaat eden aday tarafından (ad, soyadı ve unvanı yazılarak) imzalanacak, formun bir nüshası müftülükteki dosyada muhafaza edilecek, diğer nüshası ile ibraz edilen belgeler adayın kendisine iade edilecektir.
4. Müftülük onayından (aktivasyon) sonra aday başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kayıt değişikliği yapılmayacaktır.
5. Müftülük tarafından aktivasyon işlemi yapılmamış ve onaylanmamış müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
6. Sınava girme şartlarını taşıyıp, KPSS (B) grubu puan sırasına göre alım yapılacak boş kadro sayısının üç katına kadar çağrılacak adaylar ile sınav tarih ve yerleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfasında 25.08.2010 tarihinden itibaren ilan edilecek ve aynı tarihten itibaren “Sınav Giriş Belgesini” de aynı siteden alacaklardır.
7. Sınava çağrılacak en son adayın puanının eşit olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sınava çağrılır.
8. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinin birini de (Nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır.
9. İlanda belirtilen şartları taşıyan sözleşmeli personel de müracaat edebilecektir.
10. Son sınıf öğrencisi olarak KPSS’ye katılıp mezun olamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir.
11. Sınavda başarılı sayılmak için en az 70 puan almak şarttır. Ancak, atamalar; başarılı olan adaylar arasından ilan edilen kadro sayısı kadar en yüksek puandan başlamak suretiyle il tercihleri dikkate alınarak yapılacaktır. (Atamalarda puanların eşit olması halinde KPSS puanı yüksek olan, onun da eşit olması halinde KPSS’na katıldığı öğrenim belge tarihi önce olan, bu tarihin de aynı olması halinde doğum tarihi önce olana öncelik tanınacaktır.)
12. Sınav sonuçlarının ilanını müteakip sınavı kazanan adaylar (7) yedi gün içerisinde Başkanlığımız resmi internet sayfasında ilan edilen iller içerisinden, belirtilecek tarihler arasında en fazla 15 il tercihinde bulunabileceklerdir. (Adaylar istemeleri halinde 15 tercihin dışında “Başkanlıkça uygun görülecek illere” ibaresi olan yeri işaretledikleri takdirde re’sen atanabileceklerdir.)
13. İllere atamaları yapılan adayların yer tespitleri il müftülüklerince yapılacaktır.
Ataması yapılanların il bazında yapılacak yer tespitleri ise camilerin özelliklerine göre il müftülüklerince sözlü uygulamalı sınavdan aldığı puanın %70’i, KPSS puanının % 30’unun toplamı baz alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle yapılacaktır.
14. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar görev alsalar dahi görevleriyle ilişkileri kesilecektir.
15. Bu duyurunun şartları, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atama ile ilgilidir.(Bundan sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.)
16. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan müracaatlar ile posta yolu ile yapılan ve 23.08.2010 tarihi mesai saati bitiminden sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
17. Yerleştirme sonuçları internet ortamında duyurulacaktır.
18. Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesinde sınav ilan ve sonuçları ile ilgili yapılan duyurular tebligat sayılacaktır.
 
   D-Başvuru için gerekli belgeler;
1. T.C. Kimlik numaralı hüviyet belgesi,
2. Öğrenim durumunu gösterir belge,
3. KPSS sonuç belgesi (lisans mezunları için 2010, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için 2008 yılına ait),
4. Hafızlık belgesi (hafız olduğunu beyan etmiş ise),
 
   E-Sınav Konuları;

1. Kur’an Kursu Öğreticiliği ve İmam-Hatiplik için Sınavı Konuları:
Diyanet İşleri Başkanlığı web sayfasının “Hizmetlerimiz/Eğitim hizmetleri” bölümünde yer alan yeterlik konuları.(Diyanet işleri Başkanlığı sınav Yönetmeliğinin 11’inci Maddesindeki konular)

2- Müezzin-Kayyımlık için Sınav Konuları:
(Diyanet işleri Başkanlığı sınav Yönetmeliğinin 11’inci Maddesindeki konular)

--
http://groups.google.com.tr/group/gonulerleri adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mail almak istemezseniz banamektupgelmesin@hotmail.com adresine "mail almak istemiyorum" yazınız.
Tanışmak isterseniz, MGYK@hotmail.com.tr adresini MSN nize ekleyebilirsiniz
 
 
 
 
 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

     Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

 

   MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

 

   PROFESÖRLER :

1 - Profesör kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına: doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek altı takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Adaylar dilekçelerinde yayınlarından birini Başlıca Araştırma Eseri olarak göstereceklerdir.

 

   DOÇENTLER :

1- Doçent kadroları daimi statüde olup, adaylar dilekçe ve ekindeki bütün dosyalarına; doçentlik belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 2 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

   YARDIMCI DOÇENTLER:

1 - Adaylar dilekçe (yabancı dil belirtilecek) ve ekindeki bütün dosyalarına; öğrenim belgelerini, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış diğer öğrenim belgelerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı fotokopilerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını ekleyerek dört takım dosya ve 6 adet fotoğraf teslim edeceklerdir.

2 - 2547 sayılı Kanunda belirtilen koşulları sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

3 - Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda Üniversitelerin akademik kadrolara atama için aranan kriterler kapsamında Yükseköğretim Kurulunun belirlediği kıstaslar çerçevesinde yapılan merkezi yabancı dil sınavlarından belirli bir puan alma şartı getirilse bile söz konusu kadrolara atamalarda herhangi bir ayrım yapılmaksızın 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu`nun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2 numaralı bendi gereğince Üniversitemizde ayrıca dil sınavı yapılacaktır.

 

   NOT :

1 - Öğrenim belgesini yurtdışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

2 - Adaylar sadece bir Anabilim Dalına müracaat edebilirler.

3 - Tıp Fakültesi için başvuracak adayların ders verebilecek düzeyde İngilizce bilmeleri şarttır.

 

   İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Profesör ve Doçent kadrosuna başvuracak adayların Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların ise ilgili birimlere bizzat başvurmaları gerekmektedir.

 

BİRİM BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI ÜNVANI DRC. ADEDİ AÇIKLAMA
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Profesör 1 1 Tüp bebek sertifikası ve intertilite konusunda çalışmaları olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Göğüs Hastalıkları Doçent 1 1 Uyku-Apne konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Genel Cerrahi Doçent 1 2  
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Yenidoğan yan dal uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçent 1 1 Pediatrik kardiyoloji yan dal uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri Doçent 1 1  
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Anesteziyoloji ve Reanimasyon Doçent 1 2  
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Mikrobiyoloji Doçent 1 1 Moleküler Biyoloji konusunda çalışıyor olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Enfeksiyon Hastalıkları Doçent 1 1  
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tıbbi Biyoloji ve Genetik Doçent 1 1  
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Doçent 1 1 Vitreo retinal cerrahi konusunda deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Tıbbi Farmakoloji Doçent 1 1  
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 1  
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Histoloji ve Embriyoloji Doçent 1 1  
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Fizyoloji Doçent 1 1 Fizyoloji uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Doçent 1 1  
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Tibbi Biyoloji ve Genetik Yrd.Doç. 3 1 Tıbbi Biyoloji ve Genetik uzmanı ve klinik genetik alanında çalışıyor olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Yrd.Doç. 3 1 Jinekolojik onkolojide deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göz Hastalıkları Yrd.Doç. 3 1  
Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Göğüs Cerrahisi Yrd.Doç. 3 1 Özofagus cerrahisinde deneyimli olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nükleer Tıp Yrd.Doç. 3 1  
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Halk Sağlığı Yrd.Doç. 3 1 Halk sağlığı uzmanı olmak
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Radyasyon onkolojisi Yrd.Doç. 3 1  
Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Fizyoloji Yrd.Doç. 3 1  
Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Moleküler Biyoloji Profesör 1 1  
Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Biyoteknoloji Yrd.Doç. 3 2  
Fen-Edebiyat Fak. Fizik Nükleer Fizik Yrd.Doç. 3 1  
Eğitim Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğt. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğt. Yrd.Doç. 3 2  
Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Yrd.Doç. 3 1  
Mühendislik Fak İnşaat Müh Mekanik İnşaat Yrd.Doç. 3 1  
Mühendislik Fak İnşaat Müh Geoteknik Yrd.Doç. 3 1  
İkt.İd .Bil.Fak. Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset Bilimleri Yrd.Doç. 3 1  
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Psikolojisi Yrd.Doç. 3 1  
İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Dinler Tarihi Yrd.Doç. 3 1  
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Yrd.Doç. 3 1  
İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagati Yrd.Doç. 3 1  
Malatya Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1  
Malatya SYO Hemşirelik Hemşirelik Yrd.Doç. 3 1 İç Hastalıkları Hemşireliği alanında doktora yapmış olmak
Beden Eğit. Spor YO Antrenörlük Eğitimi Böl.   Yrd.Doç. 3 1  
Battalgazi MYO Bahçe Tarımı Bahce Ziraatı Yrd.Doç. 3 1 Kaysı konusunda çalışmaları olmak
Battalgazi MYO İktisadi ve İdari Proğramlar Yerel Yönetimler Yrd.Doç. 3 1 Siyasal İletişim konusunda doktora yapmış olmak
Sürgü MYO Teknik Proğramlar Su Ürünleri Yrd.Doç. 3 1 Balık yağ asitleri konusunda araştırma deneyimine sahip olmak

telefonlar

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI : 0 422 377 32 40 

KAMPÜS SANTRAL: 0422 377 30 00

--
http://groups.google.com.tr/group/gonulerleri adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mail almak istemezseniz banamektupgelmesin@hotmail.com adresine "mail almak istemiyorum" yazınız.
Tanışmak isterseniz, MGYK@hotmail.com.tr adresini MSN nize ekleyebilirsiniz...
 
 
 


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.