Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtlı toplam kullanıcı: 1802
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayısı: 8301
Açılan toplam Tartışma konusu sayısı: 234
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayısı: 752
Toplam 797 Bilgi Makalesi ve toplam 2002 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Haberler ve Yorumlar
İŞ İLANLARI

  T.C. TUNUS BÜYÜKELÇİLİĞİ 

TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAVI DUYURUSU


 
Büyükelçiliğimizde münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter kadrosuna sınavla personel alınacaktır.
 
I) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
3.En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığımızca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
4.Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
5.Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,
6.Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
7.Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelemek (yalnızca sınavı kazanan adaylardan istenecektir),
8.Yeterli düzeyde Fransızca bilmek (Arapça bilmek tercih sebebidir)
9.Bilgisayar programlarına vakıf olup, bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.
 
II) BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER :
1.Sınava katılma isteğini belirten başvuru dilekçesi (dilekçede, adres, telefon ve cep telefonu numarası, e-mail adresi gibi temas bilgilerine de yer verilmelidir),
2.Özgeçmiş (CV)
3.Türk pasaportunun ve işlem yapılmış sayfaların fotokopileri
4.Nüfus cüzdanının aslı ve önlü arkalı fotokopisi
5.Son mezun olunan okuldan alınan diplomanın aslı veya fotokopisi (onaylı sureti sınavı kazanan adaydan istenecektir)
6.Erkekler için askerlik terhis belgesi veya askerlikle ilişiği olmadığına dair belgenin aslı veya fotokopisi (onaylı fotokopisi sınavı kazanan adaydan istenecektir)
7.Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
8.Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri
 
III) SINAVLAR :
a) Yazılı Eleme Sınavı :
Yazılı eleme sınavı 10 Ağustos 2010 Salı günü saat 10.00`da Tunus Büyükelçiliğinde yapılacaktır.
Sınav konuları:
Türkçe`den Fransızca`ya (1 saat)
Fransızca`dan Türkçe`ye (1 saat)
Türkçe Kompozisyon (1 saat)
Matematik (1 saat)
Yazılı eleme sınavında başarılı olan adaylar 12 Ağustos 2010 Perşembe günü, saat 10.00`da yapılacak sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına davet edilecektir.
b) Sözlü ve Uygulamalı Yarışma Sınavı :
Sözlü sınav konuları :
-Genel Kültür (Türkiye ve Dünya Coğrafyası, Osmanlı ve Türk İnkılap Tarihi)
-Daktilo sınavı

 
Sınava katılmak isteyenlerin, en geç 30 Temmuz 2010 Cuma gününe kadar şahsen veya yazılı olarak (posta veya e-posta ile /postadaki gecikmelerden Büyükelçiliğimiz sorumlu değildir) yukarıdaki belgelerle Türkiye Cumhuriyeti Tunus Büyükelçiliği`ne başvurmaları gerekmektedir. Yazılı sınava kabulde, pasaport veya nüfus cüzdanının aslının ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuru adresi :
Lot No.4, Avenue Hédi Karray, Centre Urbain Nord, B.P.134 - 1082 Tunis -Tunisie
Tel : +216 70 132 300
E-posta : turkemb.tunis@mfa.gov.tr

--
http://groups.google.com.tr/group/gonulerleri adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mail almak istemezseniz banamektupgelmesin@hotmail.com adresine "mail almak istemiyorum" yazınız.
Tanışmak isterseniz, MGYK@hotmail.com.tr adresini MSN nize ekleyebilirsiniz...
 

Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü

4/B Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan esaslar ve 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek ve değişikliklerine göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye gelirlerinden karşılanacaktır) KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla her bir ünvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonlarına yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın Kurumumuz tarafından puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.
 
POZİSYON SAYI VE ŞARTLAR:
NİTELİK KODU ÜNVANI ADET ARANILAN NİTELİKLER
0001 Hemşire 2 Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak(İlk Yardım sertifikasına sahip olmak)
0002 Hemşire 1 Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak (Kolostomi, ürostomi sertifikasına sahip olmak)
0003 Hemşire 1 Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak [NRP(Yenidoğan Resusitasyon Programı) sertifikasına sahip olmak]
0004 Hemşire 2 Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak [ÇİLYAD (Çocuklarda İleri Yaşam Desteği) Sertifikasına sahip olmak]
0005 Hemşire 1 Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak (Kornea Sertifikasına sahip olmak)
0006 Hemşire 1 Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak (En az 10 yıl Dahiliye Yoğun Bakım deneyimli)
0007 Hemşire 1 Ortaöğretim Kurumlarının Sağlık Memurluğu, Hemşirelik yada Ebelik-Hemşirelik alanlarından mezun olmak (Bronkoskopi Hemşireliği deneyimli)
0008 Hemşire 2 Hemşirelik lisans mezunu olmak yada Sağlık Memurluğu lisans mezunu olmak
0009 Hemşire 2 Hemşirelik lisans mezunu olmak yada Sağlık Memurluğu lisans mezunu olmak(Yeni Doğan deneyimli)
0010 Fizyoterapist 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu veya Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans Programından mezun olmak
 
ARANAN GENEL ŞARTLAR:
1- 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar.
2- Alım yapılacak branşlarda belirlenen öğrenim şartlarına sahip bulunmak.
3- Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar sözleşmeli personel pozisyonlarına müracaat edemezler.
4- Adayların KPSS (B) grubu sınavına girmiş bulunmaları. Ortaöğretim Mezunları için 2008 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı, Lisans Mezunları için 2008 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı değerlendirilecektir.
NOT: 2010 yılında yapılan Lisans seviyesi KPSS sınav sonuçlarının ilanımıza başvuru süresi içerisinde ÖSYM’ce açıklanması halinde ilana başvuru yapılmış olsa bile 2010 yılı KPSS Lisans seviyesi sonuçları esas alınacaktır. 2008 KPSS (B) KPSSP3 grubu Lisans Puanları ile yapılan başvurular geçersiz sayılır. 2008 KPSS puanı ile başvuran adaylar bu hükmü kabul etmiş sayılır.
5 -Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
 
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI VE DEĞERLENDİRME:
1 -İlanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde adaylar yalnız ilan edilen bir ünvan için istenilen belgelerle birlikte başvuruda bulunabileceklerdir.(mesai saati bitimine kadar ) Müracaatlar Personel Daire Başkanlığından veya www.bayar.edu.tr  internet adresinden temin edilecek iş talep başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla kabul edilecektir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
2- Adaylar ilan edilen sadece bir kadroya başvurabilecek olup, başvurusunda başvuruda bulunduğu kadronun nitelik kodunu belirtecekler. Nitelik kodu belirtilmemiş başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
3- Başvuru nitelikleri uygun olmayan veya başvuru zamanını geçiren adayların müracaatları işleme konulmayacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra 2008 KPSS (B) grubu puanları esas alınarak sıralamaya tabi tutulacaktır. Başvuranlar en yüksek puandan başlanarak ilan edilen kadro sayısı kadar aday asil aday olarak, yine aynı kadro sayısı kadar aday yedek aday olarak belirlenecektir. (Adaylardan bazılarının puanlarının eşit olması halinde, öncelikle mezuniyet tarihi bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.)
4- KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar ile yedek adayların listesi başvuru bitim tarihinden itibaren 7 iş günü içinde www.bayar.edu.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
İSTENİLEN BELGELER:
1- Başvuru formu
2- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)
3- 1 adet resim
4- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
5- Nüfus cüzdanı tasdikli örneği
6- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
7- Aranan nitelik koşullarını gösterir belgenin aslı yada onaylı örneği.
 
Müracaat Tarihleri:
Resmi Gazetede Yayınlanma Tarihi: 28.07.2010
Son Başvuru Tarihi: 11.08.2010 ( Mesai bitimine kadar)

sozlesmeli talep formu.doc

HARRAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslaf`da yer alan ek 2`nci maddenin (b) fıkrasına göre Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Hastanesinde istihdam edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen her bir pozisyona toplam 32 (Otuzİki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

BAŞVURACAKLARDA ARANILAN ŞARTLAR:

UNVAN ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire 15 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. En az 2 yıl klinik deneyimi olmalı (çalışmış olması) ve bunu hizmet belgesi ile belgelendirmesi şarttır.

Hemşire 10 Sağlık Yüksek Okullarının Hemşirelik Bölümü mezunu olmak.

Röntgen Teknisyeni 5 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokullarının Radyoloji Bölümü veya Programı mezunu olmak.

Diğer Sağlık Personeli 2 Sağlık Meslek Lisesinin Acil Tıp Teknisyenliği veya Programı mezunu olmak (Acil Tıp Teknisyeni)
TOPLAM 32

 
Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48`inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak,

c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,

d) Sınav tarihi itibariyle en az (18) yaşını tamamlamış olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) 2008 yıllarında yapılmış KPSS (B) sınavından ortaöğretim mezunları için KPSSP94 ve ön lisans mezunları için KPSSP93 sınav sonuç belgesine sahip olması,

g) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

h) Daha önceden kurumumuzda çalışırken tarafımızca iş akdi fesh edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

i) 5917 Sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrasının (a) bendi gereğince 2010 yılı itibarı ile herhangi bir kamu kurumundan ayrılmış ya da çalışıyor olmamak.
 
Başvuruda İstenilen Belgeler:

1- Aranan nitelikler ve genel şartlar kısmında istenen belgeler

2- Başvuru Formu ve Dilekçe (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

3- Öğrenim belgesi (Aslı veya onaylı fotokopisi)
4-2 adet fotoğraf

5- 2008 KPSS (B) (KPSSP94 ve KPSSP93) grubu sınav sonuç belgesi

6- Nüfus cüzdanı fotokopisi

7- Erkeklerde askerlik durumunu gösteren belge
 
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve DEĞERLENDİRME

1- ilanın gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Üniversitemiz http://www.harran.edu.tr  adresinde bulunan başvuru formu ve dilekçe doldurularak Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Kampusu Merkez / ŞANLIURFA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmekte olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem yapılacaktır.

3- Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, (2008 yılında yapılmış KPSS sınavından ortaöğretim mezunları için KPSSP94 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puanlarına bakılacaktır) KPSS (B) grubu puan sıralaması dikkate alınarak başarılı bulunanlar en geç 7 iş günü içinde http://www.harran.edu.tr web adresinde yayınlanacaktır. Her kadronun dört (4) katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan atanmak üzere başvuran olmadığı takdirde ilan edilen yedek kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Görev başlamaya hak kazanan adayların sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Harran Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yenişehir Kampusu Merkez/ŞANLİURFA adresine şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybederler.

4- Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

 
GÖREVE BAŞLAMADA İSTENİLEN EVRAKLAR:

1) Dilekçe (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

2) 4 adet vesikalık fotoğraf

3) Nüfus cüzdanı fotokopisi

4) Adliyeden sicil temiz kâğıdı

5) Diploma (Aslı veya noter tasdikli fotokopisi)

6) 2008 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi veya Internet çıktısı

7) Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanesinden)

8) Askerlik Belgesi (Aslı ya da noterden tasdikli)

9) Mal Bildirim Beyannamesi (Personel Daire Başkanlığından temin edilecektir.)

10) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi veya 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK`ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile Sosyal Sigortalar Kanununa tabi özel kesimde geçen hizmetleri belgelendireceklerdir.
 

 GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

VERGİ DENETMEN YARDIMCILIĞI

GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I - SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Başkanlığımızda görevlendirilmek amacıyla 750 Vergi Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

 
 
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların;
5000 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yukarıda belirtilen sayıda aday giriş sınavına alınacaktır. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

 
II - SINAV TARİHİ VE YERİ

Giriş sınavının yazılı bölümü 18 Eylül 2010 (Cumartesi) tarihinde saat:10:00`da Ankara`da yapılacaktır.

- Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı adres ve sınav saatleri; Gelir İdaresi Başkanlığı "www.gib.gov.tr" internet sayfasında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

 
III - SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
- ÖSYM tarafından 27-28 Haziran 2009 ve 10-11 Temmuz 2010 tarihlerinde yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Puan No: KPSS 49 bölümünden 73 ve üzeri puan almış olmak.

- En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen fakültelerden birini bitirmiş olmak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.

Yazılı sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.

Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

Giriş sınavına üç defadan fazla katılmamış olmak.

- Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

 
IV - SINAV BAŞVURUSU
Başvurular, 16 Ağustos 2010 tarihinde başlayıp 27 Ağustos 2010 tarihinde sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp adresinde yer alan (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar internet sayfasında yer almaktadır. Ancak, bu formu elektronik ortam dışında doldurarak süresi içerisinde başvuranların başvuruları da kabul edilecektir.

- Elektronik ortamda veya postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, 27 Ağustos 2010 tarihinden sonra Başkanlığa ulaşan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 
V - SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Giriş Sınavının yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav konularına aşağıda yer verilmiştir.

a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

b- Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler).

c- İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı, Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar.

d- Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları.

e- Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

 
VI - DEĞERLENDİRME
Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan; en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

- Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.

- Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.

Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre sıraya konularak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, % 25`ine kadar aday ise yedek olarak tespit edilecektir.

Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP 49 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- Yedek listede yer alan adayların hakları müteakip yazılı sınav tarihine kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesap hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.

Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

 
VII - SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
- Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü ve saati Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve "http://www.gib.gov.tr" internet adresinde duyurulacaktır.

Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil ve yedek listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve "http://www.gib.gov.tr" internet adresinde duyurulacak, ayrıca asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sınav sonucu yazı ile bildirilecektir.

Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenecek ve en geç beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

 
VIII - DİĞER HUSUSLAR
Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve mazeretsiz başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

- Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.

Sınavı kazananlardan, Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

- Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini üzerinde bulundurması gerekmektedir.

(Bu iş ilanları Gönülerleri gurubundan gönderilmiştir)


http://groups.google.com.tr/group/gonulerleri adresinden sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Mail almak istemezseniz banamektupgelmesin@hotmail.com adresine "mail almak istemiyorum" yazınız.
Tanışmak isterseniz, MGYK@hotmail.com.tr adresini MSN nize ekleyebilirsiniz...

 


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.