Dış İşleri Bakanlığı emeklilerinin tertiplediği 
`Hatırlatma-Anma` Toplantı ve Yürüyüşünü
DUYURALIM...