Türk Meclisi

Anasayfa Görüşler Tartışmalar Haber & Yorum Temel Bilgiler Anketler Arama İletişim
Türk Meclisinde kayıtl?toplam kullanıc? 1833
Görüşlerde Yer alan toplam Makale sayıs? 10296
Açılan toplam Tartışma konusu sayıs? 236
Tartışma Panelindendeki toplam Mesaj Sayıs? 756
Toplam 798 Bilgi Makalesi ve toplam 2055 Haber bulunmaktadır.
Üye olmak istiyorum
Şifremi unuttum
Kullanıcı Sözleşmesi
Kullanıcı:
Şifre:
Görüş bildirebileceğiniz Ana Kategoriler
Anayasal Düzen (155) | Dış Politika (2318) | Ekonomi (236) | Eğitim (92) | Devlet Kurumlarımız ve Memurlar (63) | Adalet (72) | Milli Kültür (439) | Gençlik (27) | Siyasi Partiler ve Siyasetciler (858) | Tarım (149) | Sanayi (13) | Serbest Meslek Mensupları (5) | Meslek Kuruluşları (2) | Basın ve Televizyon (19) | Din (545) | Yurt Dışındaki Vatandaşlarımız (54) | Bilim ve Teknoloji (14) | Milli Güvenlik (629) | Türk Dünyası (894) | Şiir (77) | Sağlık (186) | Diğer (3449) |

Görüş bildirebileceğiniz Dış Politika konuları
Irak`ın kuzeyinde yapılan sınır ötesi harekat ne olmalıdır? (5)
Barzani mi daha tehlikeli PKK mı? (15)
Avrupa Birliği ile olan ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? (200)
ABD ve İsrail ile ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? (282)
Türk Dünyasıyla ilişkilerimiz yeterli mi ?hedef ne olmalıdır? (5)
Beşli Shangay örgütü ile ilişki kurmalı mıyız? (112)
Dış politika ile ilgili diğer konular (1699)


Dış Politika - ABD ve İsrail ile ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? konusu hakkında görüşler
Ömür ÇELİKDÖNMEZ - (Ziyaretci) 16.11.2023 18:52:42

Yahudi’ye acımayan İsrail, Müslümana acır mı?

Söze şöyle başlayalım; Anti-Siyonizm, anti-Semitizm değildir ve Yahudilik, Siyonizm değildir. Her Yahudi, Siyonist olmadığı gibi her Siyonist de Yahudi değildir.

Neden mi?

Modern Siyonizm`in Yahudi olmayan birçok kişiden, Batılı hükümetlerden ve Amerika Birleşik Devletleri`ndeki Evanjelik Hıristiyan topluluklardan destek alan siyasi bir projeye dönüştüğü ortada. 1. Dünya Savaşında, Siyonizmi destekleyen İngiliz Kraliyeti, Yahudi miydi?

Toptancı ve genellemeci bir yaklaşımla bütün Yahudileri, Siyonist kategoride değerlendirmek yanlış olur. İsrail`de ve dünyanın her yerinde, Siyonizm karşıtı, İsrail devletinin savaş suçlarını kınayan ve Filistinlileri destekleyen Yahudi inancına sahip veya Yahudi kökenli insanlar var. O halde "Siyonist" kelimesini kullanmak aslında bir tür Yahudi karşıtlığı gibi gösterilemez, anlaşılamaz.

Siyonizm karşıtı Yahudiler ve Yahudi örgütleri…
İsrail’in kural tanımaz saldırılarına karşı duran, ABD’yi sert ifadelerle eleştiren, İsrail işgali altında ezilen Filistin halkının yanında yer alan Siyonizm karşıtı Yahudileri görmezlikten mi geleceğiz?Kendi toplumlarında kendi ülkelerinde nice baskıya maruz kalan, dövülen, tutuklanan bu Yahudiler kendi uluslarının vicdanını temsil ediyorlar.

Nitekim Bakara Suresi’nin 62. Ayetinde; “&1575;&1616;&1606;&1617;&1614; &1575;&1604;&1617;&1614;&1584;&1622;&1610;&1606;&1614; &1575;&1648;&1605;&1614;&1606;&1615;&1608;&1575; &1608;&1614;&1575;&1604;&1617;&1614;&1584;&1622;&1610;&1606;&1614; &1607;&1614;&1575;&1583;&1615;&1608;&1575; &1608;&1614;&1575;&1604;&1606;&1617;&1614;&1589;&1614;&1575;&1585;&1648;&1609; &1608;&1614;&1575;&1604;&1589;&1617;&1614;&1575;&1576;&1616;&1600;&1620;&1622;&1610;&1606;&1614; &1605;&1614;&1606;&1618; &1575;&1648;&1605;&1614;&1606;&1614; &1576;&1616;&1575;&1604;&1604;&1617;&1648;&1607;&1616; &1608;&1614;&1575;&1604;&1618;&1610;&1614;&1608;&1618;&1605;&1616; &1575;&1604;&1618;&1575;&1648;&1582;&1616;&1585;&1616; &1608;&1614;&1593;&1614;&1605;&1616;&1604;&1614; &1589;&1614;&1575;&1604;&1616;&1581;&1575;&1611;

&1601;&1614;&1604;&1614;&1607;&1615;&1605;&1618; &1575;&1614;&1580;&1618;&1585;&1615;&1607;&1615;&1605;&1618; &1593;&1616;&1606;&1618;&1583;&1614; &1585;&1614;&1576;&1617;&1616;&1607; &1608;&1614;&1604;&1614;&1575; &1582;&1614;&1608;&1618;&1601;&1612; &1593;&1614;&1604;&1614;&1610;&1618;&1607;&1616;&1605;&1618; &1608;&1614;&1604;&1614;&1575; &1607;&1615;&1605;&1618; &1610;&1614;&1581;&1618;&1586;&1614;&1606;&1615;&1608;&1606; - İman etmiş olanlar, Yahudiler, Hristiyanlar, Sabiler bunlardan kim Allah’a ve ahiret gününe inanırsa ve iyi iş yaparsa bunların ücretleri Rableri katındadır. Üzerlerinde korku olmayacak, korku olmaz ve üzülmezler de” denilmiyor mu?

O halde zulme karşı tek yumruk olunabiliyorsa ve bu anti-Siyonist Yahudiler; bizler gibi “mazluma kimliği sorulmaz, zalime sessiz kalınmaz” diye düşünüyorsa, dünya barışı için umud, bir ortak nokta var demektir.

Satmar ve Neturei Karta Hahamları anti Siyonist!..
Günümüzde inançları açısından hiçbir şekilde İsrail devletini tanımayan ve Tevrat hükümleri açısından meşru görmeyen irili-ufaklı birçok Yahudi cemaat mevcut. Bu kesimin ana gövdesi, gelenekleri ve katı dini inançları son yüz yılda neredeyse hiç değişmeyen iki Hasidik mezhepten, yani Satmar ve Neturei Karta’dan oluşuyor. İbranice`de `hasid`, `sadık, mümin` anlamında.Hasidikler modern teknolojinin sunduğu imkânların birçoğunu reddediyor, bunların potansiyel bir tehlike, insanın saflığını bozan, çocukların masum zihinlerini kirleten şeyler olarak görüyor. Örneğin televizyona "yetzer hara kutusu" diyorlar. Türkçesi; "şeytani günah makinesi" demek. Bu yönleriyle Türkiye’deki bazı dini gruplara daha çok İsmailağa Cemaati’ne benziyorlar.

Satmar grubu, yaklaşık 26.000 mensubu ile dünyanın en büyük Hasidik toplumu. Aşırı muhafazakârlık, modern kültürün tamamen reddedilmesi ve şiddetli Siyonizm karşıtlığı ile tanınıyorlar. Satmar topluluğu, Yidiş dilinde eğitim programı uyguluyor. Der Yid adında bir gazetesi ve Yidiş dilinde yayınları var. Satmar hahamlarına göre; İsrail, Birleşmiş Milletler tarafından yönetilmeli.

Neturei Karta üyeleri, yalnızca İsrail devletinin yerine geçecek bir Filistin devletinin kurulmasını istiyorlar. Her iki grup da Yahudilerin yaklaşık iki bin yıl önce Kutsal Topraklar’dan sürgün edilmelerinin ilahi bir planın bir parçası olduğuna ve insanların değil, ancak Mesih’in Yahudi devletini yeniden kurabileceğine inanıyorlar.

Neturei Karta üyeleri daha da ileri gidiyor: Siyonizmin, Tevrat ve Yahudi dininin her ilkesini ihlal ettiğini düşünüyorlar. Pek çok ultra-Ortodoks grup, siyonist ya da siyonizme karşı değiller ama İsrail devletinin seküler uygulamalarına karşı çıkıyorlar.

Uluslararası Yahudi Anti-Siyonist örgütler…


Uluslararası Yahudi Anti-Siyonist Ağı International Jewish Anti-Zionist Network (IJAN) küresel ölçekte faaliyet gösteriyor. Siyonist militarizme ve baskıya karşı uluslararası hareketin bir parçası.

Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, İngiltere, İspanya, Kanada ve Fransa`da aktif şubeleri var. Çalışmaları, üyelerinin katkıları ve gönüllü emekleri ile finanse ediliyor. IJAN üyeleri, Yahudiliğin dini, manevi ve kültürel ifadeleriyle farklı alt gruplardan geliyor.

IJAN mensuplarının Aşkenazi, Mizrahi ve Sefarad gibi farklı etnik ve kültürel kökenleri mevcut.

IJAN’dan başka mesela Aramice “Şehrin Muhafızları” anlamına gelen Neturei Karta; Uluslararası Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü’nün ana omurgasını oluşturuyor.Neturei Karta mensubu Haham Yisroel Dovid Weiss, “İsrail devletinin ideolojisi olan Siyonizm, kendini bir Yahudi devleti olarak göstermeye çalışıyor fakat Siyonizm bir ideolojidir, din olan Yahudilikle hiçbir alakası yoktur. Yahudi dinini temsil ettiklerini, Tanrı adına konuştuklarını ve Tanrı`ya tümüyle bağlı olan Yahudi halkının dünyadaki sesi olduklarını iddia ediyorlar. Bu kesinlikle doğru değil." diyor.

1996’da aralarında Tony Kushner ve Noam Chomsky`nin de bulunduğu İsrail karşıtı aktivistler tarafından kurulan Jewish Voice for Peace/Barış İçin Yahudi Sesi (JVP), İsrail`in boykot edilmesini ve Siyonizmin ortadan kaldırılmasını savunan İsrail ve Siyonist karşıtı radikal bir aktivist gruptur.ABD’deki gösterilerde çok aktif oldukları görülüyor. İsrail’e karşı Boykot, Yatırımların Geri Çekilmesi ve Yaptırım kampanyasını yürütüyorlar.

Yaşam Boyu Filistin İçin Birlik WOL, İsrail`in Filistin halkına uyguladığı şiddete karşı çıkan, Nerdeen Kiswani liderliğindeki New York merkezli radikal bir örgüt. Ürdün Nehri`nden Akdeniz`e kadar tüm tarihi Filistin coğrafyasına tüm Filistinli mültecilerin anavatanlarına dönme hakkını destekliyor. Siyonist yerleşimci-sömürge projesinin tamamına karşı duruyorlar, sürgündekilerin geri dönüp özgür ve onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için tüm Filistin`in ulusal kurtuluşunu istiyorlar.

Siyonizmi, Filistin halkının soykırımı ve mülksüzleştirilmesi üzerine inşa edilmiş, yerleşimci-sömürgeci beyazların üstünlüğünü savunan ideoloji olarak görüyorlar. Bu nedenle, katı bir normalleşme karşıtı politika yoluyla Siyonist örgütlerle her türlü işbirliğini ve diyaloğu reddediyorlar. Filistin`in kurtuluşu Siyonizmin ortadan kaldırılmasını gerektirir, sömürgeleştirilmiş halklar olarak Filistinlilerin, her türlü yola başvurarak Siyonist işgale karşı direnme hakkını savunuyorlar.

“Tıpkı Filistin`in kurtuluşunun, her türlü Filistin direnişinin inisiyatifi ve stratejisiyle sağlanacağına inandığımız gibi, Amerika Birleşik Devletleri`ndeki ve dünyadaki tüm ezilen milliyetlerden insanların, bu mücadeleyi gerçekleştirmek için her türlü mücadeleye katılma hakkını destekliyoruz, diyorlar.

Ayrıca Şimdi Değilse (INN) ve Sosyalizm ve Kurtuluş Partisi (PSL) gibi örgütler de var.

İsrail Polisi, anti Siyonist Yahudilere şiddet uyguluyor!..
Hasidikler ve anti-Siyonist Yahudi cemaatler için İsrail`de yaşamak neredeyse Filistinli bir Arap kadar zor. İsrail ordusuna asker olmak inançlarına ters. Birçok konuda İsrail Devlet kurumları ile çatışıyorlar.Ve tüm bunları Tevrat temelli inançları gereği yapıyorlar. Zaman zaman yeraltındaki Havraları, polis baskınına uğruyor. Polis, bunlara cebir gösteriyor.

Kudüs`ün Mea Shearim mahallesinin ultra-Ortodoks sakinlerinin çoğu, Siyonist karşıtı ve İsrail`i tanımıyor, bunun yerine Filistin devletine destek verdiklerini ifade ediyorlar.

Anti-Siyonist Yahudi grubu Torah Judaism, sosyal medya üzerinden videolu paylaşımlarında: "Ultra Ortodoks Yahudilere karşı polis şiddeti sürekli devam ediyor. Siyonistler Yahudilere sürekli saldırıyor. Bu durdurulmalı. Bu Yahudilerin tek suçu Filistin halkının yanında olmaları ve Siyonizm`e karşı olmalarıdır." açıklamasında bulundular.

Video, İsrail ordusunun kuşatma altındaki Gazze Şeridi`ne karşı yıkıcı ve ayrım gözetmeyen bir savaş yürüttüğü ve şu ana kadar 3 bin 760`ı çocuk olmak üzere 9.000`den fazla insanı öldürdüğü sırada Filistin ve İsrail genelinde artan gerilimlerin ortasında yayınlandı.

İsrail Hahamları Rus asıllı Alina Palhati`yi, Yahudi mezarlığına almadılar…


7 Ekim`de öldürülen ve halachic statüsü nedeniyle `çitlerin dışına` gömülen 21 yaşındaki Alina, Falahati (Yahudiliğe geçiş sürecini) tamamlamamıştı.

7 Ekim`de Supernova müzik festivalinde İsrail medyasının iddiasına göre Hamas tarafından ama festivale katılan görgü tanıklarının ifadesine göre İsrail ordusunun çapraz ateşi ile öldürülen 21 yaşındaki Rus-İsrailli Alina Palhati, İsrail`in kuzeydoğusunda bulunan Beyt Şe`an kentindeki Yahudi mezarlığına gömülmesini izin verilmedi, "çitlerin dışına" gömüldü.

Çünkü Alina Palhati, öldüğü sırada “Yahudiliğe geçiş süreci” henüz tamamlanmadığından cenazesinin Yahudi mezarlığına gömülmesi, Haham heyetince uygun bulunmadı. Yahudiliğe geçiş/giyyur, Yahudi cemaatinin üyesi olmayı arzulayan Yahudi olmayan birinin yaptığı dini işlemdir.

Yahudiliği tercih etmek, Yahudilik ilkelerine bu dinin ritüellerine uymayı istemektir. Yahudiliğin bir parçası olunamaz, çünkü Yahudiler bir etnisitedir. Bu dini geçiş bazen Yahudilikleri şaibeli olanların Yahudiliğini tasdiklemek için de icra edilmektedir. Eskiden, hahamlar, din değiştirmek isteyenleri üç kere reddeder ve kişi hala Yahudi olmak istiyorsa o zaman sürecin başlamasını kabul ederlerdi.

Fakat, hahamlar, kişinin samimiyetinin Yahudiliğe geçme sürecinin başlamasına geçerli bir sebep olarak görmeye başlayınca, kişinin bet din denen üç hakimli Yahudi "mahkemesi"nde test edilip, resmi olarak kabul edilmesi ortaya çıktı. Tercihen üç hahamın dayan/hakim olarak görev yapması beklenirken bazı durumlarda bir haham ve artı iki cemaat lideri de bu süreç için yeterli olup, bet din, kişiye Ştar geirut/Yahudiliğe Geçme Sertifikası sunar.

Alina Palhati’nin gömülme skandalı, şu anda IDF`de görev yapanlar için dönüşüm sürecinin hızlandırılması konusunda Knesset`te yapılan bir tartışma sırasında gün ışığına çıktı. Palhati`nin annesi Olga, duruşmada sesi boğuk bir şekilde "Alina bir Yahudi olarak öldürüldü" dedi. "Ölüm ilanında şiva yası döneminde oturduğumuzu yazmadılar, misafir kabul ettiğimizi söylediler."

`Şiva` İbranice yedi/7 demektir. Türklerin cenazede “yedinci gün” ritüelini andırır. Yahudi inancına göre, ölünün yasını tutan Matemliler, geleneksel olarak giysilerini cenaze başlamadan veya cenaze biter bitmez yırtarlar. Eğer ebeveynin çocuğu ölmüşse, ölüm haberinin ne zaman alındığına bakılmaksızın giysi yırtılır. Geleneksel olarak matemliler bir evde toplanır ve başsağlığı dilemeye gelen ziyaretçiler ağırlanır. Matemli birini bu dönemde ziyaret etmek mitsva/sevap olarak kabul edilir.

İsrail Parlementosu Knesset`in, Aliyah, Emilim ve Diaspora İşleri Komitesine başkanlık eden Oded Forer, Palhati`nin annesi Olga`ya "size bu şekilde davranılmasından dolayı İsrail Devleti adına utandığını" söyledi. Palhati`ye yapılan muameleyi, “İsrail topraklarını kanlarıyla kutsallaştıran, sürgündeki yerini bırakıp buraya gelen birine yapılmış en büyük hakarettir. Ben böyle bir kişinin yanına gömülmek istiyorum” diye konuştu, “bu, çitin dışına gömülmek anlamına gelse bile...” şeklinde ifade etti.

Komite ayrıca, 7 Ekim`de Aşkelon`dan Beerşeba`ya dönerken Hamas tarafından öldürülen dört kişilik Kapshiter ailesinin durumunu da tartıştı. Eşi Dina ve iki çocuğu Aline (8) ve Eitan (5) ile birlikte öldürülen Yania/Yevgeni Kapshiter`in, Yahudilerin Dimona mezarlığına gömülmesi reddedildi ve bu nedenle kendisi de Palhati gibi "çitlerin dışına" gömüldü.

Hayatta kalan aile üyeleri, çocukların büyükanne ve büyükbabaları, diğerlerinin mezarlığın içine gömülme hakkına sahip olmasına rağmen, tüm aileyi "çitlerin dışına" birlikte gömmeye karar verdiler.

Hahamlığın ölüleri anma komitesinde yer alan Haham Eliezer Simcha Weiss, "böyle büyük bir bela yaşanmaması için" bu gibi sorunlara çözüm bulmak üzere özel bir temsilci önereceğini söyledi; “Vahşi saldırıda Yahudilerle Yahudi olmayanlar arasında ayrım yapmadılar. Her şeyi Yahudi kanunlarına uygun olarak yapabiliriz.”

Komitede Olga Palhati`ye eşlik eden Haham Edo Pachter, Alina Palhati ile dört kişilik Kapshiter ailesinin Yahudi mezarlığı dışına gömülmesi fetvasını veren hahamların Palhati`den özür dilemesi gerektiğini söyledi.

IDF`nin baş hahamı Haham Chaim Weisberg, duruşmada tartışılan durumların IDF içinde gerçekleşmediğini söyledi; "Birlikte savaşırız ve birlikte gömülürüz" dedi.Sağcı seküler Yisrael Beytenu, partili milletvekili Ukrayna doğumlu, Annesi Sophia Yahudi, babası Vladimir ise Rus, Yunan ve Ermeni kökenli olan Yulia Malinovsky, Halacha`ya yani Yahudi hukukundaki Yahudiliğe geçiş sürecine göre şu anda IDF`de Yahudi olmayan 7.000 askerin bulunduğunu söyledi.

Malinovsky, "Bir kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri`ne kaydolmuş olması bile benim gözümde Yahudiliktir. Vatan uğruna ölmeye hazır” dedi.

Malinovsky, IDF temsilcilerine askerlerin din değiştirme talebinde bulunmalarını beklememelerini, bunun yerine soruna kendilerinin bir çözüm sunmalarını "Eğer din değiştirme ve defin konusunda sınırları değiştirmezseniz, halk sizin için sınırları havaya uçurur. Bugün size soruyoruz. Gelecekte de talep edeceğiz." demişti.

Kendi insanına terörist muamelesi yapan, kendi ordusunun kadın askerinin ölümünde bile insani refleksten uzak tutum sergileyen Siyonist rejim, insan kabul etmediği Müslümanlara acır mı?

.

Ömür Çelikdönmez, dikGAZETE.com

Seçilmiş Kaynakça

http://www.ijan.org/

https://wolpalestine.com/

https://www.9tv.co.il/item/47884

https://www.jewishvoiceforpeace.org/

https://wolpalestine.com/sample-page/points-of-unity/

https://www.bbc.com/turkce/haberler/2011/05/110518_hasidic

https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/69/62-ayet-tefsiri

https://yivoencyclopedia.org/article.aspx/Death_and_the_Dead

https://jewishagency-org.translate.goog/he/antisemitism/content/25741/

https://lis-isl.org/ru/2023/02/01/judios-antisionistas-solidaridad-con-alejandro-bodart/

https://www.newarab.com/news/israeli-police-attack-anti-zionist-jews-amid-gaza-war

https://www.adl.org/resources/blog/who-are-primary-groups-behind-us-anti-israel-rallies

https://www.bbc.com/russian/uk/2016/04/160428_british_labour_antisemitism_antizionism

https://www.trthaber.com/haber/dunya/filistinlilere-destek-veren-yahudiler-kim-806003.html

https://fathomjournal.org/criticism-of-israel-is-not-antisemitic-but-anti-zionism-is-this-is-why/

https://www.adl.org/resources/report/antisemitism-and-radical-anti-israel-bias-political-left-europe

https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya-forum/2019/01/20/dunya-forum-siyonizm-karsiti-yahudiler

https://www.reuters.com/world/us/demonstrators-gather-washington-back-israel-condemn-antisemitism-2023-11-14/

Israelis killed on October 7 denied Jewish burials due to halachic status https://www.jpost.com/judaism/article- 773068

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/golos-progressivnykh-amerikanskikh-evreev-zvuchit-vse-gromche/

https://www.dikgazete.com/haber/uluslararasi-siyonizm-karsiti-yahudiler-orgutu-filistin-i-ozgurlugune-kavusturmasi-icin-tanri-ya-dua-ediyoruz-861976.html

https://www.middleeastmonitor.com/20231102-violent-police-raid-in-jerusalem-palestinian-flags-removed-and-anti-zionist-jews-assaulted/


Paylaş

Proje Yerlinet tarafından çözümlenmiştir.

© 2008 TurkMeclisi.org Her hakkı saklıdır. İçerik izin alınmadan kullanılamaz. Siteyi kullanan herkes "Kullanıcı Sözleşmesini" kabul etmiş sayılır. Kullanıcı Sözleşmesi.